Nieuws - 24 oktober 2002

Checklist maakt bedrijven bewust van duurzaamheid

Checklist maakt bedrijven bewust van duurzaamheid

Een duurzame productie van voedsel begint onderin de keten, bij de boer, en eindigt in de supermarkt. De stichting Agro Keten Kennis (AKK) is daarom begin dit jaar een nieuw financieringsprogramma begonnen dat 11,5 miljoen euro aan subsidie verdeelt over projecten waarin verschillende bedrijven in de keten samen met kennisinstellingen zoeken naar duurzame oplossingen.

Wat is duurzaam? Het begrip is vaag en lastig te meten. Het AKK vroeg aan het Landbouw Economisch Instituut (LEI) een instrument te ontwikkelen dat beoordeelt hoe duurzaam de ingediende voorstellen zijn. Het LEI stelde een checklist op die in detail aspecten van duurzaamheid noemt. De indieners van een voorstel moeten op de lijst aangegeven hoe hun bedrijven op dat punt scoren. Onder de noemer 'people' staat bijvoorbeeld de ergonomie van de werkplek van medewerkers, maar ook of het bedrijf bijdraagt aan een eerlijke verdeling van de welvaart in de wereld. Onder 'planet' staat het verminderen van goederentransport en onder 'profit' bijvoorbeeld het verbeteren van de concurrentiepositie. De bedoeling is dat de verschillende partijen in de keten de checklist samen invullen, waardoor ze onderling begrip krijgen voor de samenhang in de keten.

Een van de onderzoekers, ir. Marieke Meeusen van het LEI, benadrukt dat deze studie nog maar het begin is van een instrument dat duurzaamheid kan meten. Bedrijven hoeven nu bijvoorbeeld alleen met plusjes en minnetjes aan te geven of ze iets doen aan het aspect, maar hoeven niet met harde cijfers voor de dag te komen. Ook wordt nog niet gecontroleerd of het wel waar is wat bedrijven invullen op de checklist. Niet alle bedrijven zijn even ver met duurzaamheid, zegt Meeusen. Bedrijven die nog weinig duurzaam werken worden afgeschrikt door een lijst die ze kwantitatief moeten invullen. Tot nog toe moet de lijst bedrijven dan ook vooral bewust maken van de samenhang van milieu, mensen en economie, vindt Meeusen. | J.T.