Nieuws - 14 juni 2001

Chaotisch Nepal

Chaotisch Nepal

Ryan Teuling, zesdejaars Bodem, water, atmosfeer

"Het leek mij een uitdaging om in een arm land als Nepal met moderne apparatuur te werken. In Nederland gaat het meestal wel goed met het veldwerk, terwijl ik in daar bijvoorbeeld een keer anderhalve dag heb moeten zoeken naar batterijen voor mijn apparatuur. Ik heb ook niet echt het gevoel dat ik ontwikkelingswerk heb gedaan, want ik deed het voornamelijk om zelf iets te leren. Een andere reden om naar Nepal te gaan, is dat de problemen waarmee de wereld de komende tijd mee te maken krijgt daar al aanwezig zijn: te veel mensen en te weinig water.

Tijdens mij stage heb ik een GPS-kaart (Global Positioning System) gemaakt van een stroomgebied bij Katmandu. Er waren daar verschillende irrigatiesystemen, door de boeren zelf opgebouwd en bestuurd. Het gebied is nooit echt in kaart gebracht en daarom is het ook moeilijk om in te grijpen bij problemen. Door het materiaal waarmee de kanalen gemaakt werden, ging soms tachtig tot negentig procent van het water verloren. Ik ben er helaas niet aan toegekomen om daar voldoende over te verzamelen, want de week dat ik ermee aan de slag zou gaan, begon het vreselijk te onweren en te regenen en stroomde alles over.

Ik moest wennen aan het trage tempo van Nepal. De mensen in het instituut waren blij met hun baan, want als je die eenmaal hebt, zit je gebeiteld. Het geld 'stroomt' binnen en je hoeft niks te doen. Ook is het land erg bureaucratisch. Overal moest je formuliertjes invullen, dus na een week kende ik mijn paspoortnummer uit mijn hoofd. Zelf zien ze dat ook wel, merkte ik aan het gezegde 'De Engelsen hebben de bureaucratie uitgevonden, maar wij hebben haar geperfectioneerd'.

Ik woonde bij een Nepalese familie van een hoge kaste, die van de krijgers. Omdat ik bij hen woonde, hoorde ik automatisch ook bij die kaste. Dat was een vreemde gewaarwording, vooral omdat het kastenstelsel een religieus systeem is en ik er niks mee te maken heb. Je kunt er bijna niet bij. Op straat liggen mensen van de laagste kaste te creperen in de troep, maar er is niemand die er wat aan doet. Het is nu eenmaal hun lot.

Alhoewel de mensen in Nepal - vooral op het platteland, in de stad zijn ze meestal op geld uit - erg vriendelijk zijn, zou ik er niet voor lange tijd willen werken. De politieke situatie is heel onstabiel, de rebellen hebben al driekwart van het land veroverd en rukken op naar de hoofdstad. En pas is hun koning, het symbool van de natie, op wie ze echt trots waren en die eigenlijk hun laatste hoop was, vermoord. Het neigt steeds meer naar chaos."

Clarieke Hidden

'De Engelsen hebben de bureaucratie uitgevonden, maar wij hebben haar geperfectioneerd'