Nieuws - 7 december 2006

Centrum groen en gezondheid

Voor het eerst is een overzichtswerk verschenen over de relatie tussen gezondheid en een groene omgeving. Ook is binnen Wageningen UR een nieuw expertisecentrum opgericht over zorglandbouw, groen en gezondheid.

Hoewel al een aantal jaren onderzoek wordt gedaan naar de relatie tussen groen en gezondheid is er nu voor het eerst een overzichtswerk over verschenen. Dr. Jan Hassink bundelde in ‘Gezond door landbouw en groen’, uitgegeven door Van Gorcum, lessen uit wetenschap en de praktijk rondom landbouw, groen en zorg. Het boek gaat vooral over de betekenis van landbouw en groen voor het welbevinden van stedelingen.
De bundel geeft om te beginnen een overzicht van verschillende vormen van landbouw en groen in en om de stad die bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van bewoners. Denk aan kinderboerderijen, volkstuinen, wijktuinen en zorgboerderijen. Maar ook de voordelen voor de gezondheid van een groene omgeving staan in het boek systematisch op een rij. ‘Het hele scala van effecten van groen op de gezondheid komt aan de orde’, zegt Hassink. ‘Van bomen die fijn stof wegvangen tot en met ziektepreventie door recreëren in het groen.’
Hassink, onderzoeker bij Plant Research International, werkt met een vaste groep onderzoekers uit verschillende hoeken van Wageningen UR aan de relaties tussen landbouw, groen en gezondheid. Begin november werd die groep door de raad van bestuur geformaliseerd in een nieuw expertisecentrum Gezondheid, Landbouw en Groen. Extra financiële middelen bracht dat echter niet met zich mee, vertelt een teleurgestelde Hassink.
In zijn boek concludeert hij dat de gezondheidszorg enerzijds en landbouw en natuurbeheer anderzijds nog gescheiden werelden zijn. Toch kan een groene omgeving bijdragen aan de doelen van grotestedenbeleid, denkt Hassink. In de sector van de gezondheidszorg hebben de zorgboerderijen inmiddels enige bekendheid, maar een groene omgeving kan nog veel meer betekenen in de preventieve gezondheidszorg, aldus de onderzoeker.