Organisatie - 8 juni 2010

Centrum bundelt onderzoek voedselzekerheid

tekst:
Joris Tielens

Geld binnenhalen voor onderzoek naar duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid, door de kennis daarover binnen Wageningen UR beter te bundelen en naar buiten te presenteren. Dat is het belangrijkste doel van het nieuwe Centrum voor Duurzame ontwikkeling en Voedselzekerheid.

Het centrum is opgericht op initiatief van universiteitshoogleraar Rudy Rabbinge, en haakt aan bij de mondiale beleidsdialoog. Het moet gaan helpen bij het binnenhalen van middelen voor Wageningen UR, door mee te doen aan grote internationale onderzoeksinitiatieven. Daarnaast verzorgt het centrum interdisciplinair universitair onderwijs en promotieonderzoek over duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid.
Bram Huijsman, directeur van het nieuwe centrum: 'Naar buiten toe gaat het Wageningen UR duidelijker profileren binnen internationale instellingen en mondiale gremia.' Het centrum is geen organisatorische herschikking van bestaand werk, zegt Huijsman. 'Het is echt een nieuw initiatief om het werk van Wageningen UR op dit gebied beter te bundelen en voor het voetlicht te brengen.'
Zo'n tien deeltijdwerkers vormen het kernteam van het centrum. Het centrum werkt vanuit de Social Sciences Group en krijgt inhoudelijk advies van een groep hoogleraren. Wageningen International blijft het front office voor het internationale relatiebeheer van Wageningen UR.