Nieuws - 22 maart 2007

Cees komt

Het is toch gelukt. De man die op een haar na de opvolger van Balkenende was geworden en ons van Wageningen UR de weg heeft gewezen naar de grazige weiden van de ondernemende universiteit en de onderzoeksinstituten nieuw leven heeft ingeblazen, komt terug. Dat is goed nieuws.
Onze Cees is back in town. Cees is zeer bekwaam, dat weten de boeren, dat weten Den Haag en Brussel en dat weten wij van de WUR en dat weten straks ook onze dieren en planten, want Cees gaat ook de natuur behouden.
Daarom was voor zijn benoeming de instelling van een commissie natuurlijk je reinste apekool en volstrekt overbodig. Dat doe je gewoon niet als een kanjer ja zegt. Daarom is Cees onze eigen uitzondering op de regel. Cees was, is en wordt weer professor voor maar liefst zes hele uren per week. Hier en ook in Tilburg gaat hij de duurzame plattelandsontwikkelingen vanuit Europees perspectief bezien. Wat dat precies is, weet behalve Cees nog vrijwel niemand. Maar na Al Gore en tijdens deze klimaatsverandering klinkt duurzaam ons weer als muziek in de oren.
Bovendien staat door de komst van Cees het milieu in Wageningen weer helemaal op de kaart en daar hoort Cees gewoon bij. Met Cees erbij zitten we gebeiteld.
Onze voormalige bewindsman heeft ook een visie, want de grenzen van het platteland beperken zich niet tot de Hoekse Waard. En een Europees perspectief is nooit weg. Cees is en wij van de WUR worden wereldburgers en Europeanen. Daarom Cees: welkom thuis.

Kees de Hoog