Nieuws - 1 januari 1970

Catering uitbesteed aan Albron

Het Nederlandse cateringsbedrijf Albron verzorgt vanaf 1 september 2006 de catering in de kantines in van Wageningen UR in Wageningen, Den Haag en Lelystad. De uitbesteding heeft geen gevolgen voor het kantinepersoneel dat nog bij de organisatie zelf in dienst is. Ook garandeert de nieuwe cateraar dat de prijzen van de meest gangbare producten niet stijgen.

De uitbesteding krijgt steun van het kantinepersoneel. ‘We zijn dik tevreden. Er is lang aangehikt tegen uitbesteding, maar als het dan toch gebeurt, is Albron de beste keuze. Er zal wel het een en ander gaan veranderen, maar ik heb er alle vertrouwen dat het op een goede manier gebeurt’, zegt Betsy Santema van de kantine in Zodiac. Hoewel ze benadrukt voor zichzelf te spreken, heeft ze ook geen morrende collega’s gehoord.
Ook drs Annet de Haas, hoofd Technische-Algemene Diensten van het Facilitair Bedrijf, is tevreden met Albron, die volgens haar veel ervaring heeft met ‘campuscatering’. Het bedrijf, onder meer bekend van de railcatering, kwam met name op het gebied van personeelsmanagement en prijs als beste te voorschijn uit de Europese aanbesteding. Hieraan namen zes cateraars deel.
Belangrijk voordeel van de uitbesteding is volgens De Haas dat Wageningen UR voortaan geen geld meer kwijt is aan de kantines. ‘Het personeel dat al bij ons in dienst was, blijft dat gewoon, maar wordt gedetacheerd bij Albron. De cateraar betaalt voortaan de salariskosten en pacht de kantines en apparatuur. Albron draagt het exploitatierisico.’ De besparing die zo wordt bereikt is ‘aanzienlijk’, maar het bedrag wil De Haas niet noemen.
Kantinepersoneel in Wageningen en Lelystad dat nu nog in dienst is bij andere cateraars, zoals Sodexho en Prorest, gaat over naar de nieuwe cateraar. De catering van het LEI is al uitbesteed aan Albron.
Bij de uitbesteding is rekening gehouden met de concentratie van gebouwen op De Born. Uiteindelijk zal daar alleen in het Forumgebouw nog een kantine (‘catershop’) overblijven en komen op andere plekken zogenoemde uitgiftepunten. Verder behouden alleen het Bestuurscentrum en de Leeuwenborch op de lange termijn hun eigen kantine.
Een uitzonderingssituatie geldt voor de kantine in het voormalige DLO-hoofdgebouw (gebouw 115). Die wordt nog dit jaar voor Agrotechnology & Food Innovations omgebouwd tot het ‘Restaurant van de Toekomst’, waar interactief onderzoek zal worden gedaan naar eet- en drinkgewoontes van bezoekers.
De angst voor prijsverhogingen door de uitbesteding is volgens De Haas onterecht. ‘In de aanbesteding is meegenomen dat de cateraar het sociaal basispakket - broodjes, beleg, fruit, soep, melk, koffie en thee – tegen het huidige prijspeil blijft aanbieden. Ze mogen dus niet opeens alleen nog luxe broodjes aanbieden.’
De cateraar heeft ook niet de verplichting gekregen biologisch te cateren, maar een eis was wel dat ze biologische producten kúnnen aanbieden. ‘Als er vraag is zullen er dus biologische producten te koop zijn’, zegt De Haas. / GvM