Nieuws - 24 juni 2020

Cassaveteelt in Afrika kan veel beter

tekst:
Albert Sikkema

Afrikaanse boeren kunnen de cassave-oogst verdrievoudigen als ze management en teeltomstandigheden verbeteren. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Joy Geraldine Adiele in West-Afrika.

Joy Adiele met een collega, ©Ken Giller

Adiele deed twee jaar lang veldproeven op zes locaties in West-Afrika. Ze promoveert op 30 juni bij Ken Giller, hoogleraar Plantaardige productiesystemen. Een van de opponenten is bestuursvoorzitter Louise Fresco, die lang geleden ook in Wageningen promoveerde op cassave-onderzoek in Afrika.

Opbrengsten
De cassave (Manihot esculenta Crantz) is een belangrijk voedselgewas, omdat de wortels veel koolhydraten bevatten. Het wordt verbouwd in 40 van de 53 landen in sub-Sahara Afrika, maar de opbrengsten zijn doorgaans laag. Door betere groeiomstandigheden en nutriëntenmanagement kan de oogst echter worden verhoogd tot 35 ton cassavewortel per hectare, bleek uit veldproeven van Adiele en haar collega’s.

Yield gap
Met name een combinatie van de meststoffen stikstof, fosfaat en kalium leidde tot hogere opbrengsten. De yield gap tussen potentiele en feitelijke opbrengst bleek groter dan gedacht. Vooral de slechte bodemkwaliteit, matig plantmateriaal, slecht onkruidmanagement en verkeerde toepassing van kunstmest speelden de boeren parten.

Chips
Toch is de cassaveteelt een goed alternatief voor graanteelt, stelt Adiele, omdat cassave de nutriënten beter benut, meer oogst oplevert per kilo stikstof en beter bestand is tegen slechtere weersomstandigheden. Als de boeren de teelt en bemesting beter onder de knie krijgen, kan cassave een belangrijke rol spelen in de voedselvoorziening in Afrika. Ook beveelt Adiele de versterking van waardeketens aan die de cassave verwerken tot koeken, pap en chips.