Nieuws - 8 oktober 2014

Carrièrepad naast tenure track

tekst:
Albert Sikkema

Universitair docenten die niet willen instromen in tenure track kunnen alsnog hoofddocent worden bij de universiteit. Ze kunnen, als ze aan de kwaliteitseisen voldoen, ‘persoonlijk uhd’ worden.

Dat is de raad van bestuur overeengekomen met de centrale ondernemingsraad (COR). De regeling geldt alleen voor personeelsleden die al in vaste dienst waren in september 2009, toen tenure track werd ingevoerd.

De regeling ‘persoonlijk uhd-schap’ is bedoeld voor universitair docenten die door willen stromen naar de functie van universitair hoofddocent, maar geen persoonlijk hoogleraar willen worden. In tenure track, het loopbaanbeleid van Wageningen Universiteit, bestond die mogelijkheid niet. De nieuwe functie biedt dan uitkomst.

Wetenschappers die promotie willen maken naar een persoonlijk uhd-schap moeten – net als de kandidaten in tenure track – een personal file opstellen in overleg met de hoogleraar en die laten beoordelen door een benoemingsadviescommissie. En net als de medewerkers in tenure track worden zij beoordeeld op onderwijs, onderzoek, acquisitie en management. Daarmee wil de raad van bestuur zeker stellen dat iedereen die op uhd-niveau functioneert aan dezelfde criteria voldoet.

De persoonlijk uhd’ers krijgen een toelage op het ud-salaris en worden, net als de persoonlijk hoogleraar, elke vijf jaar beoordeeld of ze nog aan de eisen voldoen. Zo niet, dan gaat de ‘plus’ er weer af en vervalt de toelage.Meer informatie staat morgen in Resource magazine