Nieuws - 12 maart 2018

Carolina Levis krijgt onderzoeksprijs

tekst:
Albert Sikkema

De Research Award 2018 van het University Fund Wageningen gaat naar Carolina Levis, onderzoeker bij Bosecologie en Bosbeheer. Zij leidde een interdisciplinair onderzoeksteam van archeologen en ecologen, wat uitmondde in een toonaangevende Science-publicatie.

© Guy Ackermans

Carolina Levis ontving een certificaat, een replica van het beeld ‘De Wageningse Boom’ en een bedrag van 2500 euro tijdens het symposium  ‘What is Life’ op 12 maart.

Het onderzoeksteam van Carolina Levis toonde aan dat in het Amazonebekken boomsoorten die de inheemse bevolking al vóór de komst van Columbus aanplantte en benutte, nog steeds een herkenbare rol spelen in het hedendaagse oerwoud. Het team koppelde archeologische gegevens van oude bewoning aan de verspreiding van 85 boomsoorten in het Amazonegebied. Daarmee weerlegden ze het wijdverbreide oordeel onder ecologen dat het Amazonegebied voor de komst van de Spanjaarden puur natuur was.

Leiderschap
De Braziliaanse Carolina Levis, een jaar geleden nog promovendus bij Bosecologie en Bosbeheer, was eerste auteur van het artikel in Science met meer dan 150 coauteurs. De jury roemt haar leiderschap, haar motivatie en creativiteit.

Het Universiteits Fonds Wageningen reikt de Onderzoeksprijs jaarlijks uit aan een jonge onderzoeker van WUR die een uitstekend en origineel wetenschappelijk artikel heeft gepubliceerd. De jury bestond dit jaar uit rector magnificus Arthur Mol, de hoogleraar Imke de Boer, Dean of Research Richard Visser en Martin Mwangi, winnaar van de Onderzoeksprijs 2017.

Lees meer: