Organisatie - 10 december 2014

Cao voor DLO-onderzoekers ver weg

tekst:
Rob Ramaker
3

De vakbonden verwerpen zeer waarschijnlijk het meest recente Cao-voorstel voor DLO-medewerkers. Na een ledenraadpleging wordt op 15 december duidelijk of acties volgen.

‘We zijn uitgepraat’, zegt Rob van Baalen, onderhandelaar van Abvakabo. ‘Er zit geen enkele beweging meer in.’ Toch gooien de bonden de deur nog niet helemaal op slot. Leden mogen tot 15 december per mail stemmen over het huidige voorstel. Rob van Baalen, onderhandelaar van Abvakabo, hoopt èn verwacht dat zij tegenstemmen. ‘Ik test hiermee vooral de actiebereidheid.’ Met de ledenbrief roept hij zijn achterban op de bonden te steunen met ‘allerlei actievormen voor een betere Cao.’

Ook Tineke Tromp, corporate directeur van Human Resources, heeft geen illusies over een snel Cao-akkoord. ‘Ik vind dit heel jammer.’ Zij wijst erop dat er zonder akkoord helemaal geen salarisverhoging komt, en thema’s waar wel overeenstemming over is, blijven liggen.

We zijn uitgepraat. Er zit geen enkele beweging meer in.
Rob van Baalen, onderhandelaar namens Abvakabo

Voornaamste twistpunt blijft het loonbod. DLO biedt een salarisstijging van 1,9 % tegen 1,5 % tijdens eerdere onderhandelingen. De bonden vinden dit nog steeds te weinig. Door veranderende pensioenregels zou meer mogelijk zijn. Bovendien zijn de salarissen in recente jaren nauwelijks gegroeid. Tromp wijst op haar beurt op de moeilijke omstandigheden waarin DLO verkeert.

Daarnaast verschillen de partijen van mening over de vrijstelling die oudere werknemers hebben van onregelmatige diensten. Tromp wil deze regeling helemaal schrappen omdat deze discrimineert op leeftijd. Zij bekijkt liever per persoon of iemand onregelmatige diensten kan draaien. Van Baalen wil een overgangsregeling om oude rechten af te bouwen. ‘Die maken we in heel Nederland’.

Nadat de afgelopen anderhalf jaar moeizaam is onderhandeld, stevenen de bonden nu toch af op acties. Al eerder gaf Van Baalen aan dat deze een karakter krijgen dat past bij een kennisorganisatie.

Re:acties 3

 • H

  Beste vakbondslid, het zeer negatieve antwoord op de feedback (uit frustratie mogelijk) van G helpt niet in de discussie en versterkt helaas mijn opinie over de manier waarop de vakbond het gesprek is aangegaan met werkgever. Dit afdoen met een simpel "dan moet je maar lid worden" doet de situatie geen recht. Sommige medewerkers kunnen dit simpel weg niet. Ga s.v.p. in gesprek met de achterban (niet alleen leden), i.p.v. het gesprek online kort af te kappen.
  Natuurlijk is het zo dat de vakbond in het verleden veel heeft betekend voor de rechten van medewerkers.
  Ik ben echter van mening dat het nu door de leden genomen besluit niet overeenkomt met de wens van de meerderheid van de DLO-medewerkers. Kijk niet terug naar 1999, maar blik realistisch vooruit naar 2019. Medewerkers lopen door een (gevoelsmatig) te starre houding een goed loonbod en baanzekerheid mis. Wordt deze mening gedeeld door meer collega's?

  Reageer
  • vakbondslid

   @H Dit is de wereld op z'n kop. Ik had het allemaal juist heel actief positief geformuleerd. "wordt lid ..." Je schrijft: "Sommige medewerkers kunnen dit simpel weg niet." verbaasd mij?? Als dat komt omdat ze te weinig verdienen dan is dat juist een argument om dit CAO bod niet als een "goed" maar als een onvoldoende loonbod af te wijzen.
   Kijk ook eens naar wat de bonden in het voorliggende resultaat (m.n. het WnW hoofdstuk) al aan de werkgever toegegeven hebben.
   De bond gaat ook actief in gesprek met niet leden. Bij elke leden raadpleging nodigen ze ook altijd Niet-leden uit. Bij beide raadplegingen (22 okt in Lelystad en 29 okt in Wageningen) waren ook niet-leden aanwezig.
   De ledenraadpleging van 29 okt was ook te volgen op WURTV.
   in de oproep voor 29 okt vind je ook verwijzingen naar het WnW hoofdstuk. http://sites.abvakabofnv.nl/uploads/wur/nieuwsbrief_DLO_okt-2014.pdf

 • Jan Hut, Onderhandelaar CMHF

  De werkgever DLO vindt het blijkens het bericht op intranet onbegrijpelijk dat de bonden het loonbod van 1,9% niet accepteren. Daarnaast vindt zij tevens de opstelling over de leeftijdsgrenzen onbegrijpelijk. Laat ik namens de bonden een en ander wel begrijpelijk maken.
  Onlangs is er door de verlaging van de pensioenopbouw als gevolg van fiscale wetgeving per 1 januari 2015 geld vrijgekomen voor de cao-tafel. In het pensioenakkoord waarin dit is overeengekomen wordt dat vastgesteld op circa 0,8% van de loonsom. Dit is echter niet alle ruimte die door de verlaging van de premies ontstaat in 2015. De totale verlaging is ruim een procent hoger. Een snelle rekensom leert dat het loonbod van DLO overeenkomt met de premievrijval voor 2015. M.a.w. het loonbod van de werkgever DLO kost deze werkgever niets extra t.o.v. de loonkosten voor 2014.
  De opstelling van de werkgever inzake de leeftijdsgrenzen leidt er toe dat een 64-jarige na 10 jaar vrijgesteld te zijn geweest van werk op onregelmatige tijden wederom in het weekend en ’s nachts weer aan de slag kan. Ongeacht of je vindt dat dit mogelijk moet zijn, het is op zijn minst onbehoorlijk jegens deze werknemer. Deze bonden hebben dan ook een overgangsregeling voorgesteld. De werkgever wil hier niets van weten.
  De werkgever refereert eveneens aan een nieuwe set van Van werk naar werk-regels. Regels waarbij de bonden bereid waren akkoord te gaan met demotiemogelijkheden in gevallen waarin nog geen acute ontslagdreiging is. Uniek in Nederland en zwaarliggend bij de “bovenban” van de onderhandelaars.
  Kortom, ik vind de berichtgeving van de werkgever uitermate tendentieus en het leek me goed hierop de reageren.

  Reageer
  • Rob Ramaker

   Voor de duidelijkheid. Dhr. Hut doelt op dit intranetbericht: https://www.intranet.wur.nl/nl/home/news/Pages/GeennieuwecaovoorDLO.aspx [Met muurtje voor werknemers WUR] en niet op het bovenstaande bericht

 • vakbondslid

  Tineke Tromp zegt ".....thema’s waar wel overeenstemming over is, ....."
  DLO zou in zijn handjes moeten knijpen dat de onderhandelaars de vele giga verslechteringen in de CAO aan de leden hebben willen voorleggen. De goede CAO die DLO had bij de verzelfstandiging is met deze laatste verslechteringen geheel en al uitgekleed tot de slechtste in onderzoeksland.
  Marktconformheid is inmiddels helemaal ver te zoeken. Waar ik in 1999 bij de verzelfstandiging nog binnen afzienbare tijd een marktconforme 13e maand dacht te krijgen, is DLO op dit aspect alweer jaren door de overheid ingehaald.
  DLO mag dan wel vinden dat de helft van de inflatie een goed loonbod is, ik vind het een lachertje.
  Dat je nu in het Werk naar Werk traject slechts één salarischaal verliest, en wel direct een afbouw ingaand) is dat in de reorganisatie een verlies van twee loonschalen. Op individuen zal grote druk uitgeoefend worden om zo snel mogelijk met zo'n verslechtering akkoord te gaan. LET OP! Twee salaris schalen kan 30% betekenen en een WW uitkering geeft evenveel salarisverlies!
  Dat DLO het op 0,1% laat afketsen is tekenend voor de knieperige houding van DLO. Het is het sprekende voorbeeld van penny wise & pound foolish. Maar dat zie je heel veel bij DLO. zie ook de knieperigheid van DLO om medewerkers de 35ct/km vergoeding voor dienstkilometers onmogelijk te maken, terwijl de administratieve tijdsinvestering een veelvoud aan kosten is om de medewerkers die 7 ct/km te onthouden.
  Er wordt gesproken van 18 maanden onderhandelen, maar de onderhandelingen lopen al sinds maart 2013! Dan tel ik nu al minstens 21 maanden.

  Reageer
  • vakbondslid

   O, ja en dan vergeet ik nog de positie van de medezeggenschap. De WURcouncil en het kader van de bonden wilde adviesrecht voor de OR bij een besluit tot een WnW traject voor een afdeling of team. maar ook daar wil DLO helemaal niets van weten. Wel mensen hun salaris willen afpakken maar daar met de OR over praten ho maar!
   Ook wilde DLO wel toezeggen aan de bonden dat alleen een afdeling of team in een WnW traject gezet wordt, maar heeft dat op zeer verhullende en voor verkeerde uitleg vatbaar op papier gezet! Dat is vragen om verkeerde uitleg. Dan kan DLO lekker doorgaan met individuele WnW trajecten aan DLO onderzoekers wiens markt wijzigt. De risico's van de Markt worden geheel bij de individuele medewerker gelegd!

  • G

   Ik weet niet van de hoed en de rand, maar wat een typische reactie is dit weer voor een vakbondslid. 'Hunnie' hebben het laten afketsen op 0.1%? Als beide partijen niet verder naar elkaar toe willen komen, dan laten beide partijen het afketsen.

   Precies weten hoe anderen hun geld moeten uitgeven; de vakbonden zijn niets veranderd (en de wereld om hen heen wel!)

  • vakbondslid

   Handig hè, nergens wat vanaf weten maar wel zeggen dat de vakbond het verkeerd doet. Als de vakbond niet aan tafel zat en we het overlieten aan de werkgever, dan hadden we 0% NUL, NADA NIKS. Nou dan weet je nu wat meer!
   Ik zou zeggen, wordt lid, verdiep je eens ergens in, wordt actief en praat dan met kennis van zaken.


Re:ageer