Nieuws - 10 december 2014

Cao voor DLO-onderzoekers ver weg

tekst:
Rob Ramaker

De vakbonden verwerpen zeer waarschijnlijk het meest recente Cao-voorstel voor DLO-medewerkers. Na een ledenraadpleging wordt op 15 december duidelijk of acties volgen.

‘We zijn uitgepraat’, zegt Rob van Baalen, onderhandelaar van Abvakabo. ‘Er zit geen enkele beweging meer in.’ Toch gooien de bonden de deur nog niet helemaal op slot. Leden mogen tot 15 december per mail stemmen over het huidige voorstel. Rob van Baalen, onderhandelaar van Abvakabo, hoopt èn verwacht dat zij tegenstemmen. ‘Ik test hiermee vooral de actiebereidheid.’ Met de ledenbrief roept hij zijn achterban op de bonden te steunen met ‘allerlei actievormen voor een betere Cao.’

Ook Tineke Tromp, corporate directeur van Human Resources, heeft geen illusies over een snel Cao-akkoord. ‘Ik vind dit heel jammer.’ Zij wijst erop dat er zonder akkoord helemaal geen salarisverhoging komt, en thema’s waar wel overeenstemming over is, blijven liggen.

We zijn uitgepraat. Er zit geen enkele beweging meer in.
Rob van Baalen, onderhandelaar namens Abvakabo

Voornaamste twistpunt blijft het loonbod. DLO biedt een salarisstijging van 1,9 % tegen 1,5 % tijdens eerdere onderhandelingen. De bonden vinden dit nog steeds te weinig. Door veranderende pensioenregels zou meer mogelijk zijn. Bovendien zijn de salarissen in recente jaren nauwelijks gegroeid. Tromp wijst op haar beurt op de moeilijke omstandigheden waarin DLO verkeert.

Daarnaast verschillen de partijen van mening over de vrijstelling die oudere werknemers hebben van onregelmatige diensten. Tromp wil deze regeling helemaal schrappen omdat deze discrimineert op leeftijd. Zij bekijkt liever per persoon of iemand onregelmatige diensten kan draaien. Van Baalen wil een overgangsregeling om oude rechten af te bouwen. ‘Die maken we in heel Nederland’.

Nadat de afgelopen anderhalf jaar moeizaam is onderhandeld, stevenen de bonden nu toch af op acties. Al eerder gaf Van Baalen aan dat deze een karakter krijgen dat past bij een kennisorganisatie.