Nieuws - 18 augustus 2017

Cao-akkoord Wageningen Research

tekst:
Albert Sikkema

De raad van bestuur van WUR heeft een tweejarige cao-overeenkomst gesloten met de vakbonden van Wageningen Research. Het personeel krijgt er per november 1,9 procent salaris bij en volgend jaar nog eens 1,8 procent. Bovendien zijn er afspraken gemaakt over werkdruk en arbeidstijdverkorting van ouderen.

© WUR

De afgelopen jaren verliepen de cao-onderhandelingen bij Wageningen Research uiterst moeizaam, maar dit jaar waren de partijen er in vijf maanden uit, vertelt HRM-directeur Ingrid Lammerse, die de onderhandelingen samen met directeur Ton van Scheppingen voerde. Het geheim van dit succes? ‘We hebben ons heel goed voorbereid en goed gekeken naar de afspraken in andere cao’s’, zegt Lammerse. ‘Bovendien was de sfeer goed en constructief.’

Werkdruk
De loonsverhoging is een compromis, licht Lammerse toe. ‘De raad van bestuur wilde een tweejarige cao en heeft als wisselgeld een paar tienden meer loonsverhoging toegezegd.’ Verder is het bestuur tegemoet gekomen aan de eis van de vakbonden om de hoge werkdruk aan te pakken. Lammerse: ‘In de cao van de universiteiten eerder dit jaar zijn afspraken gemaakt over de werkdruk. Daarin erkent de universiteit de hoge werkdruk en maakt deze bespreekbaar. Er komt een plan om de werkdruk hanteerbaarder te maken door trainingen, bureaucratie verminderen en regelruimte organiseren voor het personeel. Die cao-afspraken hebben we overgenomen in de cao van Wageningen Research, zodat de raad van bestuur voor alle WUR-medewerkers hetzelfde beleid heeft. Voor 1 januari ligt er een plan van aanpak.’

Korter werken
De bonden wilden ook graag dat alle oude werknemers gebruik kunnen maken van een ‘generatiepact’. In die regeling kunnen oudere werknemers 60 procent gaan werken, met 80 procent salaris en 100 procent pensioenaanspraak. De bonden wilden deze regeling voor alle senioren, maar de raad van bestuur wil zelf kunnen bepalen wie deze regeling wordt aangeboden. ‘Anders loop je het risico dat vooral mensen in hogere schalen gebruik maken van deze regeling, want die kunnen zich deze regeling permitteren’, zegt Lammerse. ‘Dan wordt het een dure regeling en gaat er ook personeel weg die je wilt houden, leert het gedoe bij de Belastingdienst. Dus bij Wageningen Research kan dit alleen op initiatief van de werkgever. Het is geen generatiepact, maar een individueel in te zetten personeelsinstrument.’

Ontwikkelbudget
Ook staan in de nieuwe cao afspraken over de duurzame inzetbaarheid van het personeel en een persoonlijk ontwikkelbudget. Lammerse: ‘Het nieuwe is dat de medewerkers van Wageningen Research een eigen opleidingsbudget krijgen. Dat geeft de medewerker meer invloed op de eigen ontwikkeling. Iedereen krijgt een persoonsgebonden budget voor opleiding en kan individuele afspraken maken in het R&O-gesprek.’