Nieuws - 16 december 2010

Cancún: richtingenstrijd bedwongen

tekst:
Joris Tielens

De klimaatconferentie in Cancún is afgesloten met een akkoord, maar zonder harde afspraken van de verschillende landen over het beperken van de uitstoot van CO2. Heeft de conferentie toch nut gehad?

Prof. Pier Vellinga, voorzitter van het nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat:
'Het goede nieuws is dat het spook van Kopenhagen is bedwongen. Het is gelukt om de zaak bij elkaar te houden, alle landen hebben het akkoord getekend. Na het mislukken van de conferentie vorig jaar in Kopenhagen dreigde het hele VN-proces uit elkaar te spatten door onenigheid over de vraag of het Kyotoprotocol moet worden voortgezet of dat er een nieuw model moet komen, waarin ook grote ontwikkelingslanden gaan meebetalen. Die richtingenstrijd is bedwongen, Japan en Rusland hebben hun verzet tegen verlenging van het Kyotoprotocol opgegeven. Verder is er een organisatie opgezet om een klimaatfonds van 100 miljard dollar van de rijke landen te beheren. Dat geld is voor beter beheer van bossen en aanpassing aan klimaatverandering in ontwikkelingslanden, en voor overdracht van technologie.
Maar de zogenaamde emissiekloof blijft bestaan: Iedereen wil de opwarming van de aarde beperken tot twee graden Celsius, maar verschillende landen zijn nog niet bereid zich vast te leggen op de reductie van hun eigen CO2 uitstoot. De VS liet het weer afweten. Het is de bedoeling dat volgend jaar tijdens de klimaatconferentie in Durban wel concrete afspraken worden gemaakt, maar het is de vraag of de VS dan wel iets wil toezeggen. Misschien dat Europa en China dan samen afspraken maken, zonder de VS.
Intussen investeerden bedrijven en overheden vorig jaar meer in duurzame energie dan in conventionele energie. Er worden dus wel vorderingen gemaakt, maar niet op het niveau van de VN.  Dat is heel jammer, want uit onderzoek blijkt dat als je het tegengaan van klimaatverandering internationaal co├Ârdineert, het goedkoper is. Bijvoorbeeld omdat de emissiehandel grootschaliger wordt als ook de VS meedoet. Toch is dat geen reden om niet door te gaan met het internationale spoor. Want uiteindelijk heb je de VN nodig om de voortgang vast te leggen in regels die voor iedereen gelden.'