Organisatie - 28 september 2012

Campus krijgt Green Office

Wageningen UR krijgt een Green Office. De nieuwe club zet zich in voor duurzame initiatieven op de campus.

Green Office Wageningen presenteert zich voor het eerst op de Dag van de Duurzaamheid op woensdag 10 oktober. De presentatie op de begane grond in Forum is een van de activiteiten op de campus in het kader van de DvdD. Green Office is een intermediair tussen het Facilitair Bedrijf van Wageningen UR en studenten en medewerkers. 'We ondersteunen bij de uitvoering van bestaande duurzame projecten, maar we helpen ook nieuwe initiatieven te ontwikkelen', legt coordinator Marta Dabrowska uit. 'We willen behoeften uit de organisatie vertalen in projecten. Bijvoorbeeld door die behoeften te vertalen in een masterthesis en daar dan een student bij te zoeken.'
Groene kennis
Green Office bestaat uit studenten. Het onderscheidt zich volgens Dabrowska van clubs als WEP (Wageningen Environmental Platform) en Share door de nauwe samenwerking met het Facilitair Bedrijf. 'Daarbij zijn we kritisch en constructief. We willen kritisch reflecteren op wat er gebeurt op gebied van duurzaamheid. Kan het anders, moet het anders en hoe dan.' Green Office wil daarnaast een platform voor duurzaamheid zijn. In die zin is het een vervolg op de Taskforce Duurzaamheid die eind dit jaar wordt opgeheven.  Vanuit de organisatie wordt er al geruime tijd op aangedrongen om meer van de groene Wageningse kennis toe te passen  in de eigen organisatie.
Studentencatering
Een van de eerste initiatieven van het Green Office vindt op de DvdD in de kantine van Cormet plaats. De cateraar maakt een hoekje vrij waar studenten hun eigen voedsel kunnen verkopen. Dabrowska: 'Veel studenten koken organisch, biologisch of veganistisch. Zulke producten zijn bij Cormet niet te krijgen. Cormet biedt de mogelijkheid om dat te verkopen.' Als de pilot aanslaat, wil Cormet er volgens Dabrowska een blijvertje van maken.