Nieuws - 6 juli 2012

Campus Plaza toch snel van de grond

Studentenhuisvesting op de campus wordt per direct toegestaan. Campus Plaza kan er al over twee jaar staan.

Tot begin deze week leek het er nog op dat Campus Plaza pas over drie jaar gerealiseerd kon worden. Dat schreven b&w van Wageningen een maand geleden in een notitie over studentenhuisvesting. Campus Plaza is de naam voor de ontwikkeling langs de Bornsesteeg van 400 kamers plus een aantal kleinschalige horeca- en winkeltjes. Tot ergernis van Wageningen UR werd aan die ontwikkeling het studiejaar 2015-2016 gekoppeld.
Motie
Door tussenkomst van de gemeenteraad is die termijn losgelaten. Op initiatief van Groen Links werd deze week in de raad een motie aangenomen om studentenhuisvesting 'per direct' toe te staan. De motie kreeg steun van de PvdA, D66 en het CDA. Woordvoerder Simon Vink van Wageningen UR is verrast en opgetogen over die ontwikkeling. Volgens Vink heeft de raad al een aantal keren duidelijk gemaakt dat ze voor de bouw van studentenwoningen op de campus is. De motie bevestigt dat nogmaals.
2014
De bal ligt nu bij het Wageningse college van b&w om uitvoering te geven aan de wens van de raad. Als alles vlot verloopt kan Campus Plaza er volgens Vink over twee jaar staan. 'Wij hebben haast, dus we willen dit zo snel mogelijk realiseren. Er is een toenemende behoefte aan studentenhuisvesting. Het kán ook snel, kijk maar naar het gebouw van Friesland Campina.' Volgens Vink is er al een projectontwikkelaar die wil bouwen. Wie dat is, wordt nog niet bekend gemaakt.