Nieuws - 1 september 2011

Camera begluurt mossels

Eerste van drie palen Imares.
Eetgedrag vogels onder de loep.

9-mosselen-met-onderwaterca.jpg
Het leven op en rond mosselbanken bestuderen is lastig. De banken zijn moeilijk bereikbaar. Maar kijken kan wel. Met behulp van een drietal camera's gaat Imares Texel, samen met onder meer het NIOZ, SOVON en de vereniging Kust & Zee, dat vanaf deze week doen. Op 31 augustus werd de eerste camerapaal geplaatst.
Dat gebeurde voor de noordoostelijke kust van Texel, ter hoogte van Cocksdorp. Hier ligt een van de mosselbanken van het herstelproject Mosselwad. Op de tien meter hoge paal is een geavanceerd videosysteem gemonteerd waarmee onderzoekers het klokje rond kunnen kijken naar zandplaten en mosselbanken op de Waddenzee. Een tweede paal wordt naar verwachting eind dit jaar geplaatst op Brakzand, een mosselbank ten zuiden van Schiermonnikoog. Een derde paal volgt komend jaar op een nog aan te leggen mosselbank in het westelijk deel  van de Waddenzee. 
Nachtopnamen
De camera registreert bij laag water het foerageergedrag van vogels en de vorm en patronen van de mosselbank. Bij hoog water wordt de stroming van het water over de banken bestudeerd. De camera heeft infra-rood aan boord, zodat ook 's nachts opnamen mogelijk zijn. De paal is vanaf de wal bestuurbaar.  De eerste beelden komen nu binnen. Een selectie daarvan is binnenkort via www.mosselwad.nl te zien.
Mosselwad is een project van het Waddenfonds. Doel is het herstel van mosselbanken in de Waddenzee te bevorderen. Dat gebeurt door nieuwe mosselbanken aan te leggen en de ontwikkeling daarvan in kaart te brengen. De resultaten van het lopende onderzoek moeten leiden tot het Handboek herstel en beheer mosselbanken.
De mosselcamera is niet de eerste camera waarmee Imares het leven op het wad bestudeert. Sinds januari vorig jaar staat op het Balgzand voor de kust van Den Helder een camerapaal die het foerageergedrag van vogels op het wad vastlegt.