Nieuws - 12 juni 2008

Cacao beschermt het hart

Er zijn niet zoveel promovendi die, terwijl ze werken aan hun dissertatie, te zien zijn bij CNN. Het overkwam drs. Brian Buijsse, verbonden aan de afdeling Humane Voeding, na zijn wetenschappelijke publicatie over het gunstige effect van cacao op hart en bloedvaten. ‘Je verwacht dat groenten en fruit zulke mooie effecten hebben’, zegt Buijsse. ‘Als snoepgoed zoiets doet, dan kijk je toch wel even op.’

nieuws_2286.jpg
Uit de publicatie van Buijsse in de Archives of Internal Medicine blijkt dat bij mannen die dagelijks gemiddeld vier gram cacao eten, de kans op een hartaanval halveert. Een publicatie in het medisch wetenschappelijk tijdschrift JAMA zetten Buijsse op het spoor van cacao. Proefpersonen moesten er honderd gram cacao eten. ‘In die proef daalde de bloeddruk van de proefpersonen. Ik werkte bij het RIVM, en had de beschikking over de gegevens van Zutphense oudere mannen, die jarenlang waren gevolgd. We dachten dat het interessant zou zijn om te kijken of we daarin ook zo’n effect konden vinden. En dat konden we.’
Aten de mannen dagelijks vier gram pure cacao – een hoeveel die neerkomt op een fors uitgevallen paaseitje – dan was hun bloeddruk lager dan die van mannen die geen cacao consumeerden. ‘Hun bovendruk was vier punten lager’, zegt Buijsse. ‘Hun onderdruk twee punten lager. Maar die verlaging van de bloeddruk was niet voldoende om te verklaren dat de kans op een hartaanval bij de cacao-etende mannen halveerde. Ook hun sterftekans was de helft kleiner.’
Hoe zo’n klein beetje cacao dat voor elkaar krijgt, is niet duidelijk. ‘Het bloeddrukverlagende effect van cacao heeft waarschijnlijk te maken met een verhoogde beschikbaarheid van NO, een gas dat de spiertjes om de bloedvaten ontspant’, zegt Buijsse. ‘Daardoor verwijden de vaten en daalt de bloeddruk. Stoffen in cacao stimuleren waarschijnlijk enzymen die NO aanmaken. Maar als een beetje cacao de kans op een hartaanval halveert moet er meer aan de hand zijn.’
Onderzoekers vermoeden dat cacao de vorming van bloedstolsels afremt, of misschien ontstekingen remt. ‘Er zitten duizenden stoffen in cacao’, zegt Buijsse. ‘Vermoedelijk zijn flavanolen de meest actieve, maar die vind je ook in thee. Van thee hebben we nooit overtuigende effecten gevonden. Misschien kan het lichaam de flavanolen in cacao beter opnemen dan die in thee, of misschien werken flavanolen beter in combinatie met andere stoffen in cacao. We weten het niet.’
Buijsse is nog steeds met cacao bezig. ‘Een Amerikaanse chocoladefabrikant bood ons aan het onderzoek naar cacao te sponsoren. Daar zijn we niet op ingegaan. Ik werk nu bij het Duitse onderzoeksinstituut DIfE aan een Europese studie naar diabetes. We vragen ons af of cacao ook de kans op diabetes verlaagt. Daar zouden we graag eens naar willen kijken.’