Nieuws - 18 december 2015

CVI toont nieuwe resistentie tegen antibioticum aan

tekst:
Albert Sikkema

Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) van Wageningen UR heeft bacteriën met resistentie tegen het antibioticum colistine gevonden in kip en kalkoen in Nederland. Colistine maakt deel uit van de ‘laatste verdedigingslijn’ in ziekenhuizen om bacteriële infecties bij mensen effectief te bestrijden. De resistentie dook eerder dit jaar op in China.

Het CVI zocht naar het colistine resistentiegen mcr-1 in ruim drieduizend salmonella bacteriën van zieke mensen, landbouwhuisdieren en voedsel. Het instituut vond drie resistente bacteriestammen die het overdraagbare mcr-1 gen bevatten. Ze kwamen uit kip en kalkoen. Dit toont aan dat dit resistentiemechanisme ook in Nederland voorkomt, aldus het CVI.

Het veterinair instituut zoekt de komende weken naar het colistine resistentiegen in E. coli bacteriën. Daarna kunnen de onderzoekers een risico-inschatting maken. ‘Op basis van de drie gevonden salmonella-isolaten weten we nog niet wat de mate van verspreiding van dit gen is in bacteriën van landbouwhuisdieren.’

In de Nederlandse veehouderij werd vroeger vrij veel colistine gebruikt, bijvoorbeeld om darminfecties bij varkens te bestrijden, maar het gebruik is de afgelopen jaren drastisch verminderd. De colistineresistentie lijkt gevaarlijk. Onderzoekers vermoeden een direct verband tussen het gebruik van dit antibioticum in de veehouderij en besmetting van voeding en de mens, omdat het resistentiegen makkelijk overdraagbaar is tussen bacteriën. Hoe die verspreiding plaatsvindt, weten we nog niet.

Meer lezen.