Nieuws - 29 mei 2008

CVI rent vierduizend euro bijeen

Het team van het Centraal Veterinair Instituut heeft de Roparun volbracht. De deelname aan de monsterestafette van Parijs naar Rotterdam over zo’n 530 kilometer leverde ongeveer vierduizend euro aan sponsorgeld op.

Teamcaptain Danielle Eelkman Rooda kijkt met voldoening terug. ‘De binnenkomst op de Coolsingel in Rotterdam was grandioos. Er was zoveel publiek, de emotie bij de mensen, de vermoeidheid en het besef dat je het allemaal doet voor een goed doel; dat bracht heel wat teweeg.’
De opbrengst van de Roparun wordt besteed aan het dragelijker maken van de laatste levensfase van kankerpatiënten.