Nieuws - 1 augustus 2016

CVI onderzoekt vee op tekenvirus

tekst:
Rob Ramaker

Het CVI gaat onderzoeken of het teken-encefalitisvirus (TBE) circuleert onder Nederlands vee. Het TBE-virus kan ook voor mensen gevaarlijk zijn.

Tijdens het onderzoek werkt het CVI samen met het RIVM en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Het teken-encefalitisvirus (TBE) bereidt al langer zijn voorkomensgebied uit vanuit Midden-Europa. Sinds kort staat onomstotelijk vast dat de ziekteverwekker ook in Nederland voorkomt. Kort daarna werd bekend dat ook een patiënt is gebeten door een TBE-besmette teek. Onduidelijk is hoezeer de ziekte zich al door Nederland heeft verspreid.

Het onderzoek moet duidelijk maken of het TBE-virus ook al landbouwhuisdieren heeft besmet. Onderzoeker gaan hiervoor monsters nemen op enkele bedrijven waar vee wordt gehouden dat is ‘blootgesteld aan teken’. Wanneer bij deze dieren antistoffen worden gevonden tegen TBE-virus, dan is dat een sterke aanwijzing dat het virus al circuleert onder het Nederlands vee.

Het voor Nederland nieuwe virus is veelal ongevaarlijk. Bij kwetsbare mensen kan het echter leiden tot een hersenvliesontsteking. Mensen die gaan wandelen in de natuur wordt aangeraden bedekkende kleding te dragen en zich achteraf te controleren op teken.