Nieuws - 1 januari 1970

CSF wil pauzes in computertentamens

CSF wil pauzes in computertentamens

CSF wil pauzes in computertentamens

De Christen Studenten Fractie (CSF) wil dat er pauzes worden opgenomen in
tentamens die per computer afgenomen worden. Omdat computeren inspannender
is dan schrijven, wil de fractie dat studenten bij elektronische tentamens
meer tijd krijgen.
Dit blijkt uit de initiatiefnota van de CSF over het elektronisch afnemen
van tentamens. ,,Je wordt echt moe van drie uur achter een computer
zitten'', vindt Bob Douma van de CSF. Studenten mogen volgens de Arbo-wet
niet langer dan twee uur achter een beeldscherm zitten. Daarna is een pauze
verplicht. Aangezien tentamens normaal gesproken drie uur duren, vindt
Douma dat er studenten de mogelijkheid moeten hebben om tien minuten pauze
te nemen. Die pauze kan op de plaats zijn of buiten het lokaal. ,,Je kan
een tentamen bijvoorbeeld in twee├źn splitsen en na deel een een pauze
inlassen'', stelt Douma voor.
Douma weet niet hoeveel tentamens er al elektronisch worden gegeven. ,,We
willen de ontwikkeling voor zijn'', stelt hij. Dat er in de nabije toekomst
meer e-tentamens komen, is volgens Douma duidelijk. In de nieuwbouw op de
Born zullen er zelfs speciale ruimtes voor worden gebouwd. Douma ziet niet
alleen maar nadelen. ,,Het elektronisch afnemen van tentamens biedt unieke
mogelijkheden door de integratie van modellen, het gebruik van bewegende
beelden en snellere nakijkmogelijkheden.'' De CSF roept het college van
bestuur wel op om passende regelgeving te ontwerpen, waarin ook rekening
wordt gehouden met studenten die al rsi hebben en niet meer mogen
computeren. |
G.v.H.

Fotobijschrift:
Na twee uur achter het beeldscherm zouden studenten minstens tien minuten
pauze moeten nemen, vindt de CSF | Foto G.A.