Nieuws - 19 april 2007

CSF ontbreekt bij verkiezingen studentenraad

De fracties binnen de universitaire studentenraad hebben drie studenten meer weten te strikken voor de raad dan er zetels zijn. Er komen dus, in tegenstelling tot vorig jaar, gewoon verkiezingen. De Christen Studenten Fractie (CSF) zal echter ontbreken, omdat ze geen kandidaten vond.

Op de laatste dag dat studenten zich kandidaat konden stellen, 16 april, hadden zich vijftien kandidaten gemeld voor de twaalf raadszetels. ‘Een mooi gebaar aan de raad van bestuur’, zegt Amrish Baidjoe, vervangend voorzitter van de huidige studentenraad. ‘Zo laten we zien dat er interesse is in universiteitspolitiek. De raad van bestuur wil bij de hervorming van de medezeggenschap van Wageningen UR de studentenraad opheffen. Maar dit is de enige manier waarop studenten echt invloed kunnen uitoefenen.’
Zijn partij, de Progressieve Studenten Fractie (PSF) vond zeven kandidaten, de Verenigde Studenten (Veste) acht. De CSF vond niemand. Pieter Heringa, het enige CSF-raadslid, is teleurgesteld. ‘Het is moeilijk om iemand te vinden die hier een heel jaar aan wil besteden.’ Hij hoopt op een herstart volgend jaar. ‘Als dat niet lukt, ben ik bang dat dat het einde van de CSF betekent.’
WU-studenten kunnen van 21 tot 31 mei online stemmen via csa.wur.nl, studentenraadsverkiezingen. De raad wil studenten dit ook echt laten doen. Amrish: ‘We gaan met mobiele computers bij de Leeuwenborch en het Biotechnion staan om studenten uit te leggen wat de studentenraad voor ze kan betekenen en ze te vragen meteen hun stem uit te brengen, om alle records te breken.’