Nieuws - 12 februari 2009

CREATIONISME

In Resource 16 van 5 februari stond prominent het bericht dat het percentage anevolutionisten binnen Wageningen UR hoger is dan gemiddeld in het land. Dat mag toch schrikbarend genoemd worden. Wageningen UR is een groen academisch bolwerk waarbinnen de biologie een centrale plek inneemt. Als je twijfels hebt over de evolutietheorie, heb je van de biologie weinig begrepen. Evolutie is een gegeven. Collega's die intensief met biologie bezig zijn en niet willen accepteren dat mitochondriƫn afstammen van een bacterie die ooit is opgeslokt, kunnen onmogelijk begrijpen hoe een eukaryote-cel in elkaar zit. Laat staan hoe dat zo is gekomen.
Binnen de evolutieleer is discussie mogelijk en nodig, maar je hoeft niet alle details te kennen om de grote lijn te zien. Die grote lijn is nu wel zo'n 150 jaar duidelijk. Wie bij WUR aan de slag is en de evolutie ontkent, zit mijns inziens op de verkeerde plek. Wanneer je bij de supermarkt de boodschappen afrekent ga je toch ook niet elke keer bij de kassa in discussie over de aanname dat 1 plus 1 gelijk is aan 2? Dat werkt niet. Anevolutionisme bij Wageningen UR? Ongelooflijk!