Nieuws - 1 januari 1970

CPRO test Bt-gewassenop neveneffecten

CPRO test Bt-gewassenop neveneffecten

CPRO test Bt-gewassenop neveneffecten

Het DLO-Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek (CPRO-DLO) is voor het ministerie van LNV een studie begonnen naar de ecologische neveneffecten van de omstreden Bt-gewassen. De genetisch gemodificeerde Btgewassen produceren eiwitten van de bacterie Bacillus thuringiensis (Bt). De Bt-toxines in de gewassen kunnen niet alleen dodelijk zijn voor de insecten die ze moeten bestrijden, maar ook voor andere insecten

Het CPRO-DLO gaat onderzoeken of, en zo ja welke genen van de insecten worden aangeschakeld als ze het Bt-toxine binnenkrijgen. Daarbij zal het instituut de moleculaire reactie op Bttoxines bestuderen van zowel schadelijke als nuttige insecten. Zo willen we een DNA-test ontwikkelen om snel te achterhalen welke insecten door het Bt-toxine worden aangetast, vertelt CPRO-onderzoeker dr Ruud de Maagd. Wanneer met zo'n test blijkt dat een nuttig insect wordt aangetast, kun je zoeken naar een vorm van het Bteiwit dat dit insect niet aantast. Het Bt-toxine kent namelijk vele typen en elk toxine werkt slechts tegen een of enkele rupsen. M.H