Nieuws - 1 januari 1970

COR wil compromis over overhead

De centrale ondernemingsraad (COR) is bereid een compromis te sluiten met de raad van bestuur over verdere bezuinigingen op de overhead.

'We zijn het er samen over eens dat die de komende jaren verder teruggebracht moet worden. Wij als OR willen dat vastleggen in controleerbare afspraken, de raad van bestuur wil het allemaal wat vager houden. Ik denk dat we wel een middenweg kunnen vinden', zegt voorzitter Gerrit Bruin.
Als die middenweg gevonden wordt, staat niets de reorganisatie van de stafafdelingen nog in de weg. De ondernemingsraad zal dan haar negatieve advies omzetten in een positieve. De COR wil dat de overheadlasten de komende jaren met ongeveer een procentpunt per jaar zakken, maar wil nieuwe reorganisaties vermijden.
Een streefcijfer voor de uiteindelijke omvang van de overhead, hoeft van de COR niet in het akkoord te worden opgenomen. De ideale grootte van de ondersteunende diensten moet bepaald worden aan de hand van een onderzoek onder docenten en onderzoekers van Wageningen UR. / KV