Organisatie - 1 januari 1970

COR en bestuur ruziën over ziektekosten

De raad van bestuur houdt echt een miljoen euro op zak die volgens afspraken aan het personeel van DLO uit zou moeten worden gekeerd. Dat stelt de centrale ondernemingsraad. De raad van bestuur noemt de berekening van de COR ‘klinkklare onzin’.

De raad van bestuur heeft de COR in een overleg ervan proberen te overtuigen dat de berekeningen niet kloppen, maar is daar niet in geslaagd. De twist tussen bestuur en COR gaat over het geld dat particulier verzekerden tot vorig jaar kregen ter compensatie van hun ziektekostenverzekering. Bij de invoering van de basisverzekering heeft de raad van bestuur met de bonden afgesproken dat het geld dat Wageningen UR bespaart door de nieuwe wetgeving terug zou vloeien naar de medewerkers.
De ondernemingsraad rekende eerder voor dat de raad van bestuur niet al het geld teruggeeft. De COR becijferde het verschil op 2 miljoen euro. Na overleg over de cijfers geeft de COR toe dat die schatting te hoog was, maar ze blijft erbij dat er nog 1 miljoen, 350 euro per medewerker, verdeeld moet worden.
Woordvoerder Simon Vink noemt die bewering ‘klinkklare onzin’. ‘Wij kunnen in onze administratie zien hoeveel geld er vorig jaar is uitgegeven. De ondernemingsraad werkt met een model met allerlei aannames. Ik heb altijd geleerd dat je een model toetst aan de realiteit en niet andersom.’ Volgens Vink is de raad van bestuur niet van plan om opnieuw in te gaan op de zaak.
De ondernemingsraad heeft de raad van bestuur in een brief gevraagd om het budget ook anders te gaan verdelen. Het geld dat vorig jaar alleen naar particulier verzekerden ging, is nu verdeeld over alle medewerkers, ook over degenen die vorig jaar via het ziekenfonds verzekerd waren. De COR stelt voor om die afspraak met de bonden ongedaan te maken, en het geld te verdelen onder de voormalig particulier verzekerden. Voorzitter Gerrit Bruin: ‘Dat is eerlijker. Het geld was onderdeel van hun salaris. Als de regering loonpolitiek wil voeren is daar niets mis mee, maar dat moet Wageningen UR niet op eigen houtje gaan doen.’
De onenigheid over de cijfers is één van de tekenen van de groeiende irritatie tussen bestuur en ondernemingsraad. De COR heeft onlangs ook een advocaat ingeschakeld om een halfjaarlijkse rapportage van de accountant over de financiële toestand van Wageningen UR openbaar te maken. De raad van bestuur zegt dat het de cijfers niet hoeft te geven. Maar de ondernemingsraad vindt volgens Bruin dat er alle reden is om die cijfers in te willen zien. ‘We hebben het pas gehad over de vraag of de raad van bestuur wel voldoende ‘in control’ is. Dat lijkt de goede kant op te gaan, maar wij willen graag de vinger aan de pols houden.’
Van een ruzie wil Bruin echter niet spreken. ‘Er staat een schraal noordoostenwindje, dat wel, maar ik hoop dat de lente zal komen.’ / KV