Nieuws - 4 juni 2012

CO2? Kijk ook eens naar methaan

We kunnen veel minder methaan uitstoten en daardoor klimaatverandering relatief eenvoudig afremmen. Dit concludeert André van Amstel in zijn proefschrift dat hij op 30 mei verdedigde.

gasvlam.jpg
Bij mijnbouw en oliewinning lekt onnodig veel methaan de atmosfeer in, dit terwijl het een potent broeikasgas is. Aangezien het opvangen relatief eenvoudig is, kunnen we methaanuitstoot en daarmee opwarming van de aarde beperken. ‘Ten eerste kost het niet zoveel geld,' vertelt André van Amstel, onderzoeker bij Milieusysteemanalyse. ‘Methaangas kun je namelijk als brandstof verkopen.' Methaan verdwijnt bovendien al na zo'n twaalf jaar uit de atmosfeer. Minder uitstoot lijdt dus al op korte termijn tot dalende concentraties en impact.

Er bestaan bovendien al verscheidene procedés om methaan op te vangen en te verkopen. In mijnen kun je gas bijvoorbeeld winnen voordat mijnwerkers beginnen met het delven van een laag gesteente. Ook in de oliewinning, waar methaan een bijproduct is, liggen kansen. ‘Neem nou Nigeria, daar blaast of fakkelt men het gas af,' zegt Van Amstel, ‘Dat is jaarlijks een hoeveelheid waar heel Nederland een winter van kan stoken.' Ook de uitstoot van afvalbergen en rijstvelden is flink terug te dringen.
Van Amstel is optimistisch dat er bij de klimaatonderhandelingen actie wordt ondernomen door zijn proefschrift. ‘Je kunt de helft van emissies terugdringen. Met winst. Overheden moeten barrières voor investeerders wegnemen en internationaal technologie uitwisselen.' Toch staan niet alle signalen op groen. Van Amstel twijfelt of er bij de toekomstige gasexploratie van het Noordpoolgebied niet onnodig veel gas gaat ontsnappen.
Niet voor elk bron van bestaat bovendien de wil of methoden om deze te verminderen. Wetlands geven bijvoorbeeld methaan af en de mens heeft daar nauwelijks invloed op. ‘Daarnaast geven koeien veel methaan af, zowel van voren als van achteren,' zegt Van Amstel. Er is wel onderzoek naar voer om dit te verminderen, maar voor gebruik bestaat geen draagvlak. (Zie comment no.3) ‘Ondertussen wordt ons consumptiepatroon overgenomen door China en groeien de veestapels en de uitstoot.'