Nieuws - 20 november 2008

CISGENE AARDAPPEL WEERSTAAT FYTOFTORA

Plant Research International (PRI) heeft afgelopen zomer een succesvolle veldproef uitgevoerd met aardappelen die met behulp van cisgenese fytoftora-resistent zijn gemaakt. Dat meldde prof. Willem Stiekema tijdens het congres The Future of Food and Agri, donderdag 13 november in Wageningen.

Stiekema toonde dia’s van een veldje groene, gemodificeerde aardappels, met daarnaast een veldje volledig door de aardappelzieke fytoftora aangetaste gewone aardappels. De onderzoekers hadden beide veldjes geïnfecteerd met ziekteverwekker Phytophthora infestans, om de resistentie van de gmo-aardappel te testen.
PRI heeft een resistentiegen uit wilde aardappel ingebouwd in de aardappel. ‘We hebben gekozen voor genetische modificatie met soorteigen genen’, aldus projectleider dr. Anton Haverkort van PRI. Dit wordt cisgenese genoemd. Volgend jaar willen de onderzoekers een veldproef doen met meerdere resistentiegenen in de aardappel. ‘Door stapeling van meerdere resistentiegenen hopen we sneller en slimmer te zijn dan de ziekteverwekker.’ Eerdere pogingen om de aardappel met één resistentie-gen te beschermen, werden snel door de schimmelachtige doorbroken.
PRI kan de resistente aardappel niet op de markt brengen, want de teelt van gmo-gewassen is verboden in Europa. Stiekema en collega’s pleiten voor toelating. ‘De bestrijding van fytoftora via gewasbeschermingsmiddelen leidt tot een enorme milieubelasting en kost jaarlijks 150 miljoen euro in Nederland en tien miljard euro wereldwijd.’
Stiekema’s onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma ‘Duurzame Resistentie tegen Phytophthora’ van het ministerie van LNV, waar tien miljoen euro mee gemoeid is.