Nieuws - 25 januari 2007

CIDC fuseert met deel van ASG

Het CIDC en de business unit Infectieziekten van de Animal Sciences Group (ASG) gaan waarschijnlijk fuseren. De directies onderzoeken de mogelijkheden voor een fusie, en zullen voor de zomer een plan voorleggen aan de raad van bestuur van Wageningen UR.

De fusieplannen zijn opmerkelijk. Vijf jaar geleden werd het CIDC losgemaakt van ASG omdat de wettelijke taken van het instituut niet beïnvloed mochten worden door commerciële belangen. Volgens woordvoerster Erna Balk denkt het ministerie van LNV daar inmiddels anders over. ‘We werken nu vijf jaar gescheiden en zijn in de loop van de tijd regelmatig op de nadelen van die constructie gestoten. LNV ook. Het ministerie moest bijvoorbeeld geld voor een onderzoeksprogramma naar aviaire influenza uitzetten bij CIDC én bij ASG. Dat is onhandig als je de expertise op dat gebied wilt versterken. Ook het ministerie denkt daarom dat het misschien beter is om de twee delen weer samen te voegen. Dan kunnen we ook faciliteiten beter delen, en een betere concurrentiepositie hebben in Europa.’