Nieuws - 11 december 2008

CHINESE FLAG XI

Toen ik in 1964 begon te werken bij de Commissie van de EEG in Brussel, stuitte ik al snel op een vreemd fenomeen: Nederlanders die Europees topambtenaar waren namen heel vaak standpunten in die tegengesteld waren aan de wensen van hun eigen land. Zo toonden zij – werd gedacht – dat zij onafhankelijk, écht Europees ambtenaar waren. Onnodig te vermelden dat topambtenaren uit andere lidstaten daar meestal heel anders over dachten, maar dit terzijde.
Ik begrijp dus best dat een nieuwe insourced redactie van Resource behoefte voelt om zich volstrekt onpartijdig te tonen. Je zou er eens van verdacht kunnen worden dat je his masters voice bent… Persvrijheid, nietwaar?! Toch lijkt mij dat bij alle onafhankelijkheid de inzet van de redactie positiefkritisch zou moeten zijn. Met de nadruk op het eerste woord; we zijn toch trots op ‘onze’ Wageningen UR? Maar áls de nadruk eens komt te liggen op het tweede woord, moet de werkgever zich niet te snel op zijn tenen getrapt voelen. En tenslotte moet de redactie ook haar fouten – en waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt – ruiterlijk toegeven. In die context was de mea-culpareactie op het vlagincident volstrekt beneden peil. Dat had beter gekund. Dat had beter gemoeten.