Nieuws - 1 januari 1970

CGN geaccrediteerd voor kwekersrechtonderzoek

CGN geaccrediteerd voor kwekersrechtonderzoek

CGN geaccrediteerd voor kwekersrechtonderzoek


Het Centrum Genetische Bronnen Nederland (CGN) van Wageningen UR is erkend
als inspectie-instelling voor kwekersrechtonderzoek van grassen, aardappel
en een aantal siergewassen. De accreditatie houdt in dat de onderzoeken
naar auteursrechten van deze plantenrassen aan Europese normen voldoen.
Het CGN bekijkt door middel van veld- en kasproeven of de rassen die
kwekers aanbieden nieuw, onderscheidend, uniform en stabiel zijn. In de
Europese norm EN45004 is vastgelegd hoe dit onderzoek moet gebeuren. Dr
Arnold van Wijk van CGN legt uit dat de procedures onder andere beschrijven
hoe je met de aangeleverde zaden of planten moet omgaan, hoe je gegevens
moet vastleggen en dat er vakbekwaam personeel werkt. ,,Het geeft
medewerkers duidelijkheid over hoe besluiten moeten worden genomen. De
procedures zijn er verder op gericht dat de continuïteit van het onderzoek
is gewaarborgd en medewerkers onderling vervangbaar zijn