Student - 16 april 2009

CERES ALS HOEDER VAN DE VRIJHEID

‘Hij, die vuur wilt hebben moet de rook verdragen.’ Dit oude gezegde is van toepassing op het gesoebat rondom het Vrijheidsvuur. Vier jaar duurde het gedoe rond dit omstreden kunstwerk van Hanshan Roebers, dat eigenlijk op het 5 Meiplein moest komen. In juli wordt het eindelijk in volle glorie opgericht - voor de sociëteit van studentenvereniging Ceres.

Deze alternatieve locatie voor de vuurzuil - in de volksmond ‘De Paal van Bernhard’ - is al sinds mei 2008 in zicht. Het plan begint nu eindelijk concrete vormen aan te nemen. De gemeente heeft de juridische constructie rond gekregen en in contractvorm gegoten. De algemene ledenvergadering, het hoogste beleidsorgaan van Ceres, heeft het contract doorgelicht en unaniem vóór gestemd.
Heikele punten die voorheen onenigheid opleverden, zoals de verantwoordelijkheid voor de gasconsumptie en eventuele schade, zijn uit de weg geruimd. Volgens de overeenkomst verpacht de vereniging nu het stukje grond en is verder alle verantwoordelijkheid voor de gemeente.
President Willem Selen van Ceres is tevreden. ‘Wij als Vereniging vinden dat Vrijheid niet iets vanzelfsprekends is en zijn dan ook trots dat wij een monument dat dit universele begrip onderstreept, een plek op ons terrein mogen bieden.’ Om de affiniteit met vrijheid ten toon te spreiden, gaat Ceres de komende jaren een grotere rol spelen bij de festiviteiten rond 4 en 5 mei. Wat deze grotere rol inhoudt, wordt nader ingevuld als het Vrijheidsvuur er staat.
Met het oog op de eerdere ophef over het kunstwerk is het echter niet ondenkbaar dat omwonenden bezwaar maken tegen de plaatsing van het Vrijheidsvuur bij Ceres. ‘In dat geval hebben we geen zicht op de duur van de vertraging’, aldus Selen.