Wetenschap - 30 augustus 2001

CDA

CDA

Een CDA-commissie onder leiding van de Wageningse collegevoorzitter Cees Veerman heeft 16 augustus een nota gepubliceerd over de toekomst van de landbouw. In de nota 'Naar een duurzame en vitale landbouwsector' doet de commissie Veerman een groot aantal aanbevelingen. Zo pleit hij onder andere voor het defini?ren van een dierenwelzijnsindex. Met de index in de hand zou de overheid diervriendelijke dierhouderijsystemen fiscaal moeten stimuleren.

Verder wil de commissie Veerman zo snel mogelijk een krachtige Nederlandse voedselautoriteit. Deze NVA, waar ook het Rikilt deel van uitmaakt, moet volgens de commissie onder verantwoordelijkheid komen van ??n ministerie, dat van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat ministerie lag het afgelopen jaar in de clinch met LNV, dat ook aanspraak maakt op de voedselautoriteit. Het groene onderwijs moet volgens de commissie Veerman juist onder verantwoordelijkheid blijven vallen van het ministerie van LNV. | K.V.