Nieuws - 27 oktober 2016

CDA en VVD: geen studentenstops in Wageningen

tekst:
Albert Sikkema

CDA en VVD in de Tweede Kamer willen dat minister Bussemaker studentenstops bij twaalf technische studies voorkomt, waaronder drie in Wageningen. Ze vinden dat de drie TU’s en de WUR meer financiering nodig hebben door de groei van het aantal studenten. Dat meldt het Financieel Dagblad.

Hiermee reageren CDA en VVD op de noodkreet van de 4TU.Federation, die aangaf dat de TU’s vanwege de financiële nood meer studentenstops willen instellen.

De partijen vinden het te gek dat ‘de overheid miljoenen uitgeeft om studenten te verleiden tot een bètaopleiding, om ze vervolgens wegens geldgebrek weer weg te sturen’, aldus VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg in het Financieel Dagblad.

Hij dient samen met Michel Rog (CDA) een motie in die Bussemaker aanspoort tot actie. Volgens de twee politici kan de motie op brede steun in de Tweede Kamer rekenen.                 

Het aantal studenten in Delft, Eindhoven, Enschede en Wageningen is de afgelopen tien jaar gegroeid van 32.000 naar 53.000. De geldstroom groeide niet navenant mee. Volgens het Rathenau-instituut (een onafhankelijk onderzoeksbureau) groeide het studentenaantal van de TU’s in vijf jaar met 24 procent, in Wageningen zelfs met 37 procent, terwijl de Rijksbijdrage van deze instellingen in die periode gemiddeld met 8 procent steeg. De WUR had daarbij ook last van de 2-procent-maatregel van het ministerie van Economische Zaken.

VVD en CDA willen nu dat de minister kijkt naar de verdeling over alfa- en bètastudies van de 3,6 miljard euro die bestemd is voor de universiteiten.