Nieuws - 24 januari 2008

‘CDA aan de haal met mail van Dijkhuizen’

CDA-landbouwwoordvoerder Annie Schreijer-Pierik heeft een e-mail van Aalt Dijkhuizen misbruikt om haar standpunt over de film Meat the truth kracht bij te zetten. Dat schrijft Nico Koffeman, Eerste Kamerlid en voorzitter van het wetenschappelijke bureau van de Partij voor de Dieren in een open brief aan Resource.

Schreijer stuurde vorige week een e-mail van bestuursvoorzitter Dijkhuizen over de film door aan het Agrarisch Dagblad. Die concludeerde uit de e-mail dat Marianne Thieme een vertekend beeld geeft van de werkelijkheid. Schreijer was blij met die conclusie: ‘Dit onderschrijft dat de getallen (van Thieme, red.) niet kloppen.’
Dijkhuizen schreef dat ‘de belangrijkste cijfers wereldwijd gezien kloppen’, maar dat ze niet opgaan voor Nederland en andere landen waar veehouderij op een intensieve manier wordt bedreven. De grootste bijdrage aan het broeikaseffect wordt volgens Dijkhuizen geleverd door extensieve veehouderij in Amerika, Azië, Afrika en Australië.
Koffeman vindt dat Schreijer de fatsoensnormen heeft overschreden door de opvatting van Thieme ‘eerst te verdraaien en die vervolgens te bestrijden door misbruik te maken van het gezag van derden’.
Simon Vink, woordvoerder van de raad van bestuur, zegt dat Dijkhuizen geen partij kiest in de discussie tussen Schreijer en Koffeman. ‘Iedereen heeft in dit debat zijn eigen verantwoordelijkheid.’ Een aantal Wageningse deskundigen werkt volgens hem aan een feitenoverzicht over de bijdrage van de veeteelt aan het broeikaseffect, dat naar verwachting binnen enkele weken klaar is.