Nieuws - 1 januari 1970

CAO-onderhandelingen universiteiten vastgelopen

CAO-onderhandelingen universiteiten vastgelopen

CAO-onderhandelingen universiteiten vastgelopen

De onderhandelingen over de nieuwe cao voor de universiteiten zijn vastgelopen. De bonden hebben geen enkele hoop dat er op korte termijn een nieuwe cao ligt. Ze sluiten niet uit dat zij hun leden binnenkort tot acties oproepen

In een poging een doorbraak te forceren zijn de universiteiten met een nieuw loonbod gekomen. Ze bieden het personeel nu drie procent loonsverhoging, plus een eindejaarsuitkering van een half procent, voor een cao die op 1 juli 2000 afloopt. De bonden zijn teleurgesteld dat de universiteiten de voorgestelde loonsverhoging pas vanaf 1 oktober willen uitbetalen en er in 2000 niets meer bij willen doen. De bonden willen dat het personeel de loonsverhoging al in juni krijgt uitbetaald

Breekpunt in de onderhandelingen is de eis van de universiteiten dat de beschermde status van ambtenaar verdwijnt. Zij stemmen alleen in met een onderzoek naar de voor- en nadelen van privaatrechtelijke arbeidsvoorwaarden. Een eventuele overstap van publiek- naar privaatrecht komt dan pas in een volgende cao aan de orde. Zoveel geduld willen de werkgevers wel opbrengen, maar ze willen nu al nieuwe afspraken maken over aanstellingen, ontslag, reorganisaties en over de flexibele inzetbaarheid van medewerkers.