Nieuws - 26 maart 2009

CANON TOONT MAAKBAAR LANDSCHAP

nieuws_3083.jpg
Dat de Wadden en de Veluwe in de ‘Canon van het Nederlandse landschap’ zitten, zal niemand verbazen. Dat ook de infrastructuur rond Schiphol en de Westlandse kassen er een plaatsje in hebben, is evenmin vreemd, betoogde landschapsarchitect Henk van Blerck op maandag 23 maart op Van Hall Larenstein in Velp.
De canon bestaat uit zestig landschappen uit verschillende tijdsperioden. Dus maken ook beelden van verstedelijking er deel van uit, zoals de foto van de Betuwelijn en de A15, die schouder aan schouder de Betuwe doorklieven. ‘Daar komen soms verontwaardigde reacties op, maar het landschap is een afspiegeling van onze maatschappij’, zegt Van Blerck. Het menselijk ingrijpen is overal in terug te vinden, van Friese terpen en middeleeuwse verkaveling tot polders en aanleg van nieuwe natuur.
De landschapsarchitect hielp in 2008 bij de totstandkoming van de canon, een project van de provincies en de Internationale Triënnale Apeldoorn 2008. De rijksadviseur voor het landschap, Dirk Sijmons, koos toen zestig landschappen uit voordrachten van de provincies.
De canon laat zien dat er nog veel mooie landschappen zijn en bijkomen, meent Van Blerck. ‘Mensen hebben de neiging te denken dat het landschap grotendeels bebouwd raakt. Maar negentig procent van Nederland bevindt zich buiten de bebouwde kom. Als je een paar minuten van de snelwegen afgaat ben je in één van de landschappen van de canon.’ / Alexandra Branderhorst

Canon van het Nederlandse landschap’ is tot eind april gratis te zien bij Van Hall Larenstein in Velp. Zie: www.canonvanhetnederlandselandschap.nl