Organisatie - 12 november 2019

Buurt Born-Oost hekelt plannen WUR

tekst:
Roelof Kleis
6

WUR wil niet tornen aan de grootschalige invulling van bedrijventerrein Born-Oost. Tot onvrede en teleurstelling van omwonenden, bleek gisteravond.

Het bedrijvenpark met boven Droevendaal, links de campus en rechtsonder de huizen langs de Grintweg. © WUR

De Born-Oost is het gebied van de campus aan de overkant van de Mansholtlaan tussen Droevendaal en de Grintweg. WUR wil dit terrein, waar het NIOO en Aeres Hogeschool al zijn gevestigd, ontwikkelen tot een bedrijvenpark met een omvang van 80.000 vierkante meter vloeroppervlak. Dat is ruwweg een verdubbeling van de bedrijvigheid op de campus.

Massaal
Omwonenden en andere belanghebbenden konden gisteravond in het gemeentehuis met politici in gesprek over die ontwikkeling. Met name omwonenden grepen die kans met beide handen aan. Zij zijn boos en teleurgesteld over de plannen, die in hun ogen veel te massaal zijn voor dit gebied van tien hectare. De plannen zijn bovendien veel omvangrijker dan hen in het verleden werd voorgespiegeld.

De aanpassingen die zijn gedaan zijn slechts window dressing
Stefan Aarninkhof

In eerdere plannen (uit 2011) werd uitgegaan van de helft minder bebouwing, die bovendien in een parkachtige omgeving zou worden ingebed. De rest van de ruimte was bedoeld voor 37 woningen. Die plannen zijn nu drastisch gewijzigd. Het kantorenpark wordt dubbel zo omvangrijk. Daarnaast komt er aan de zuidkant (bij restaurant ’t Gesprek) een blok studentenhuisvesting voor 250 kamers.

20191112_115404_resized.jpg

Die ommezwaai is volgens WUR-projectleider Martijn Hoenkamp een gevolg van de ontwikkeling van Food Valley. In die regionale planvorming is Wageningen de plek waar zogeheten kennisintensieve bedrijvigheid beslag moet krijgen. De bedrijvenstrip op de campus is inmiddels vol en de vraag naar ruimte is groot. En omdat Wageningen geen uitbreiding in het Binnenveld wil, is de Born-Oost de plek waar het allemaal moet gebeuren.

Niet serieus
De omwonenden plaatsen grote vraagtekens bij die ontwikkeling. Volgens hen is, ondanks herhaald verzoek, niet aangetoond dat die vraag naar ruimte 80.000 vierkante meter is. Zij voelen zich bovendien niet serieus genomen door WUR. WUR ging pas in gesprek met de omwonenden toen het plan al af was. ‘De aanpassingen die daarna nog zijn gedaan zijn slechts window-dressing’, vindt omwonende Stefan Aarninkhof.   

We houden vast aan onze uitgangspunten
Martijn Hoenkamp ((WUR)

WUR-woordvoerder Hoenkamp kon die visie niet ontkrachten. ‘Op het moment dat de plannen rijp waren, zijn we naar de omwonenden gegaan om mee te praten.’ Dat heeft een aantal aanpassingen opgeleverd. Zo wordt er minder hoog gebouwd in de buurt van de huizen van omwonenden. Maar WUR houdt vast aan de omvang. ‘We zijn in de verdere planvorming bereid om met de omwonenden verder te praten, maar we houden vast aan onze uitgangspunten.’

Gemeenteraad
Hoe de partijen in de gemeenteraad over de plannen van WUR en het Wageningse college denken, wordt binnenkort duidelijk. Op 25 november spreekt de raad met de verantwoordelijk wethouder Dennis Gudde over de plannen. Op 9 december is er een opiniegesprek. De uitgangspunten voor de ontwikkeling worden in de raad van 13 januari vastgesteld, waarna de procedure in gang kan worden gezet voor aanpassing van het bestemmingsplan.

Re:acties 6

 • Gemeente WUR (voorheen bekend als gemeente Wageningen)

  Bouwen, bouwen, bouwen en nog eens bouwen en over de infrastructuur niet nadenken. Oh jawel al jaren nadenken en het maar op z’n beloop laten. Wanneer dingt het door dat dit gebied helemaal niet geschikt is voor een dergelijk grote campus vanwege de beperkte ontsluiting die ook nergens te realiseren valt anders dan een rondweg door het Binnenveld.
  Wageningen ligt zeer ongunstig en dit is vragen om nog meer verkeersproblemen.
  Een campus en ook nog eens een uitbreiding en dan maar via 1 rotonde ontsluiten is echt te belachelijk voor woorden. Lachwekkend. Laat staan die extra weg pal langs woningen, die er moet komen, lost ook niks op.

  Reageer
 • Nynke

  Probeer nu eens echt samen naar oplossingen te zoeken en dan volgens nieuwe normen: groen, natuurinclusief, super duurzaam, cradle to cradle. En regel dan meteen een goede op duurzame leest geschoeide bereikbaarheid en niet zoals indertijd met het vestigen van de Campus is gebeurd.

  Reageer
 • Piet

  Dit kan helemaal niet na de PAS -uitspraak. Laat de raad eindelijk een keer dwarsliggen in plaats van meemarcheren met de WUR kapitalisten, die uitverkoop houden van het Wagenings landschap.

  Reageer
 • Van mijnen

  In het verleden was er sprake van huizenbouw in de duurder sector. Maar zo als altijd is dat weer in de ijskast gezet en komt dit plan e weer uitrollen. Hier zitten we echt niet op te wachten. Als het zo uitkomt wordt de grens van het bestemmingsplan gewoon weer aangepast aan de wur eisen.

  Reageer
 • BigCorp

  Ik voorzie veel bezwaren en jarenlange procedures tegen het nieuwe bestemmingsplan. Maar dat nieuwe industrieterrein zal er toch wel komen: in de gemeente Wageningen is WUR de baas. Bereidt u maar alvast voor op meer grijze loodsen en files vol met lease-SUV's.

  Reageer
  • fret

   Mooi toch, als we dat nu al weten kunnen we er alvast aan wennen en op anticiperen.


Re:ageer