Nieuws - 2 juni 2015

Bussemaker: proef met onderwijsaccreditaties

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau

Een proef van Onderwijsminister Jet Bussemaker om hogescholen en universiteiten minder te controleren valt niet goed bij coalitiepartij VVD - de partij van 'minder regels'.

Zes hogescholen en zes universiteiten mogen in de komende jaren een ‘instellingsaccreditatie’ aanvragen. Ze hoeven dan hun afzonderlijke opleidingen niet meer aan de kritische blik van buitenstaanders te onderwerpen. Dat schreef Bussemaker op 2 juni in een brief aan de Tweede Kamer. Ze wil onderwijsinstellingen meer vertrouwen geven, de bureaucratie beperken die bij onderwijskeuringen komt kijken en de cultuur van angst doorbreken.

In 2017 mag de eerste groep (drie universiteiten, drie hogescholen) aan dit experiment beginnen. Een jaar later volgen opnieuw zes instellingen.

Het plan van PvdA-minister Bussemaker voor minder controle in het hoger onderwijs kan niet rekenen op goedkeuring van coalitiepartner VVD. 'Dit is een overwinning voor de bestuurder, niet voor de student', reageert Kamerlid Pieter Duisenberg. Hij vindt dat de minister te hard van stapel loopt. 'Examencommissies zijn niet altijd op orde en nog steeds krijgt menig opleiding een herstelperiode opgelegd. We voeren de discussie dus verkeerd om', aldus Duisenberg. 'Eerst moet de kwaliteit honderd procent op orde zijn, daarna kunnen we de teugels laten vieren.'

Zijn collega van de PvdA daarentegen is lovend. Kamerlid Mohammed Mohandis: 'Ik ondersteun de richting die de minister opgaat. We moeten natuurlijk altijd waakzaam blijven, maar laten we nu niet de "maar" de overhand geven.' Wel hamert hij op meer medezeggenschap voor studenten als de plannen doorgaan. 'Dat gaat hand in hand. Ik pleit er al langer voor om de opleidingscommissies meer macht te geven.'

Daar is oppositiepartij D66 het van harte mee eens: 'We moeten toe naar verantwoording richting de mensen waar het om gaat: de studenten en docenten', aldus Kamerlid Paul van Meenen. Bovendien zou de onvrede van de VVD een aanwijzing zijn dat het de goede kant op gaat. 'Die partij is in alle staten, dat is meestal een goed teken. Soms herken je de juiste weg aan je tegenliggers.'

Het CDA lijkt nog enthousiaster. 'Ik ben blij dat de minister inziet dat de administratieve lasten verminderd moeten worden', aldus Kamerlid Michel Rog. 'Dit is een buitengewoon belangrijk experiment. Maar waarom zo’n kleine pilot, en waarom pas in 2017? Ik vraag me af of dat wel recht doet aan de urgentie.'

En dan blijkt de SP ineens de grootste medestander van de VVD. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: 'Natuurlijk moeten we af van wantrouwen en bureaucratie in het onderwijs, maar de minister doet dit nu in de verkeerde volgorde. Het is te makkelijk om zomaar de accreditatie uit te kleden. Dat moet gepaard gaan met meer inspraak voor studenten en docenten.'

Ook studenten reageren verdeeld. Het Interstedelijk Studenten Overleg heeft geen problemen met het experiment zolang de medezeggenschap meer macht krijgt. De Landelijke Studenten Vakbond heeft er geen goed woord voor over: instellingsaccreditatie zou de kwaliteit van opleidingen niet kunnen garanderen.