Nieuws - 18 mei 2015

Bussemaker: Veel meer docenten in hoger onderwijs

tekst:
Rob Ramaker,Hoger Onderwijs Persbureau

Minister Bussemaker wil dat er ‘echt veel meer docenten bij komen’ in het hoger onderwijs. Die wil ze betalen uit de opbrengst van het leenstelsel, zei ze gisteren in het tv-programma Buitenhof.

Het plan geldt ook voor Wageningen Universiteit, laat een voorlichter van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) weten. Wageningen valt in tegenstelling tot de andere universiteiten onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken.

Bussemaker wilde nog niet zeggen hoeveel docenten erbij komen. Ze werkt haar plannen uit in de ‘strategische agenda’ die ze nog voor de zomervakantie naar de Tweede Kamer stuurt.

Duidelijk is echter dat het om veel docenten gaat. ‘Dan heb ik het niet over tientallen of honderdtallen, dan heb ik het echt over fundamentele aantallen’, zei Bussemaker gisteren. ‘En dat betekent dat onderwijs kleinschaliger georganiseerd kan worden, dat er tussen studenten en docenten weer veel meer contact kan komen en dat ook – wat ik heel belangrijk vind – de verbinding met de buitenwereld weer meer vorm kan krijgen. Iets meer idealisme in het onderwijs.’

Die extra docenten wil Bussemaker betalen uit de opbrengst van het leenstelsel. Dankzij het zogeheten studievoorschot ‘hebben we nu heel veel geld stap voor stap extra om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs en dat is met alle studenten die er de afgelopen decennia bij zijn gekomen ook echt heel dringend nodig’ .

Het geld van het leenstelsel komt overigens pas over enkele jaren. De komende tijd zullen universiteiten en hogescholen wel tweehonderd miljoen euro per jaar ‘voorfinancieren’, heeft Bussemaker met hen afgesproken.