Nieuws - 1 januari 1970

Businessplan WUR-VHL gereed voor eindronde

Businessplan WUR-VHL gereed voor eindronde

Businessplan WUR-VHL gereed voor eindronde


Meerwaarde op tafel

Ongeveer zestig pagina’s. Zo dik is het eindconcept van het businessplan
dat de lijnen uitzet voor toetreding van Van Hall Larenstein tot Wageningen
UR. De beide instellingen willen gezamenlijk de onderwijskoers bepalen.

“Welke versie heeft u?