Organisatie - 31 maart 2016

Busbaan ligt in de weg

tekst:
Roelof Kleis
8

De busbaan op de campus zit de aanpak van de Mansholtlaan in de weg. Een deel van de busbaan moet daarom mogelijk worden verlegd. Wageningen UR is overigens tegen.

Om de files op de Mansholtlaan op te lossen, wordt ook het stuk tussen Bennekom en de Nijenoord Allee verbreed tot 2x2 rijstroken. Bij de entree naar de campus is een tunnelbak voorzien voor het doorgaande verkeer. Voor afslaand verkeer en fietsers komt er een rotonde boven deze weg. Maar die oplossing komt in conflict met de busbaan die bij Friesland Campina op de Mansholtlaan aansluit, bleek gisteravond bij de presentatie van de plannen in de Junushoff.

Het probleem zit ’m in de snelheid die het verkeer heeft. Op de Mansholtlaan is een 80-regiem. Daar hoort volgens de voorschriften een tunnelbak bij die pas voorbij de aansluiting van de busbaan weer op maaiveldhoogte komt. Een kortere bak met een steilere helling is te gevaarlijk. En een lagere maximum snelheid (50 km/uur) strookt volgens de provincie niet met de inrichting van de weg en het feit dat-ie hier buiten de bebouwde komt ligt.

busbaanweg.jpg

Een oplossing is de busbaan bij Atlas te verleggen. De bus komt dan via de rotonde de campus op, gaat meteen linksaf voor Atlas langs en volgt dan het bestaande traject. Wageningen UR wil hier evenwel niets van weten. Op dit moment wordt druk gewerkt om van het terrein een natte natuurtuin te maken. Een alternatief voor de tunnelbak is de bestaande rotonde te vervangen door stoplichten met aan de zuidkant een tunnel voor de fietsers. Ook die nieuwe route slokt een flink deel van de natuurtuin op.

De verbreding van de Nijenoord Allee tot 2x2 rijbanen levert ook problemen op. Om fietsers een veilige oversteek te bieden bij Hoevestein is hier een tunnel voorzien. Probleem is dat er te weinig ruimte is tussen de Hollandseweg en de Nijenoord Allee. Een tunnel met de juiste hellingshoek is alleen mogelijk als de Nijenoord Allee ter plekke anderhalve meter wordt verhoogd. Wat zo’n ingreep kost is nog niet duidelijk.

Een oplossing is de busbaan bij Atlas te verleggen. Wageningen UR wil hier evenwel niets van weten.

Eenzelfde probleem is er met een oversteek van de Rooseveltweg naar Dijkgraaf. Vanwege alle leidingen en kabels in de grond gaat een fietstunnel hier drie keer zoveel kosten als normaal. Voor een fietsbrug is ruimte nodig bij sterflat van Idealis. Die heeft al laten weten die grond in de toekomst zelf te willen gebruiken voor woningbouw.

Verbreding van de Nijenoord Allee is volgens de gemeente absoluut nodig. Oplossen van de drukte zonder de weg te verdubbelen, zoals de actiegroep Wageningen goed op Weg wil, zijn onrealistisch. Uit modelberekeningen blijkt volgens de gemeente dat het verkeer op de Nijenoord Allee dan in de toekomst voortdurend vast staat. De gemeente is bezig de verschillende varianten nu door te rekenen. In juni buigt de raad zich over de plannen.

Re:acties 8

 • Roos

  Goh dit is precies een van de bezwaarpunten die voor de aanleg van de busbaan al werd gegeven en genegeerd.

  Reageer
 • Frans Zoon

  Buiten de bebouwde kom?? De bebouwing is de al. Nu alleen nog het bord verplaatsen en dus een kortere tunnel voor 50 km maken.

  Reageer
 • Roelof Kleis

  Dit is dus geen 1-aprilgrap. Zie de bijgevoegde tekening en lees de bijbehorende tekst. De bus die de campus af gaat komt over die nieuwe busbaan. De bus die de campus oprijdt, kan wel de huidige baan volgen.

  Reageer
 • grapje

  haha: 1 april!

  Reageer
 • Mariska Nijenhuis

  Gooi gewoon de Bornse steeg weer open. Dan is er veel minder verkeer op de Mansholtlaan en kan alles gewoon doorstromen

  Reageer
 • tjongetjonge

  Busbaan dan weg toch - is toch een belachelijke actie geweest voor die ene bushalte

  Reageer
 • Anoniem

  Minpunten voor de woordgrap...

  Reageer
 • lol

  Tien punten voor planning

  Reageer

Re:ageer