Nieuws - 22 januari 2016

Burger gaat zelf luchtkwaliteit meten

tekst:
Roelof Kleis

De luchtkwaliteit in steden wordt nauwgezet bijgehouden. Maar erg veel meetpunten zijn er niet. Dat is te duur. Matthijs Danes zet daarom de crowd aan het werk.

Pak ‘m beet tien jaar terug was dat nog een utopie. De techniek was simpelweg nog niet zover dat burgers lucht konden doormeten. Maar met de huidige sensortechnologie kan iedereen voor wetenschapper spelen. Dat is precies wat Alterra-onderzoek Danes beoogt: met simpele middelen een dicht meetnetwerk op poten zetten om de Amsterdamse luchtkwaliteit in kaart te
brengen. Met geld van het AMS-instituut in Amsterdam kan hij aan de slag.

De luchtkwaliteit in Amsterdam wordt op meerdere manieren gemeten, legt Danes uit. ‘Er is al veel informatie beschikbaar. De GGD heeft een meetnetwerk dat bestaat uit twaalf meetpunten. Daarnaast heeft het RIVM twee meetstations in de stad.’ Dat geeft op de schaal van de stad als geheel een aardig beeld van de kwaliteit van de lucht. Maar over de verschillen op kleine schaal is volgens Danes niks bekend.

Zijn project moet daar verandering in brengen. Danes wil kijken of je die blinde vlekken tussen de stations met behulp van het publiek in kunt vullen. De aandacht richt zich voor dit project op de Valkenburgstraat en de Kromme Waal. Beide staan in de top tien van Amsterdamse straten met de hoogste concentratie van het uitlaatgas NO2 . De meetsessies staan voor april en mei op het programma.

De kunst is om uit dat brede pakket aan metingen informatie te halen
Matthijs Danes

Dat meten gebeurt met een in Wageningen ontwikkelde sensor waarmee NO2 kan worden gemeten. De gegevens worden via een app verstuurd. De aldus verzamelde metingen kunnen volgens Danes in nauwkeurigheid natuurlijk niet op tegen die van de officiële stations. ‘ De
officiele stations leveren homogene metingen op, steeds op dezelfde plek en onder dezelfde omstandigheden gemeten. Dat kun je van burgers niet verwachten.’

Maar dat hoeft dus ook niet. ‘Burgers zoeken de grenzen op, gaan op plekken meten waar normaal nooit gemeten wordt. Burgers zorgen op die manier voor een ruimtelijke diversiteit die je met traditionele metingen niet tot stand kunt brengen. De kunst is om uit dat brede pakket aan metingen informatie te halen.’  Met het oog daarop legt de GGD extra officiële meetpunten aan in de twee straten. Het ECN plaatst twee Airbox’en, die permanente metingen verrichten.

Het project van Danes is een van de acht initiatieven die met geld van AMS van de grond komen.  Bij vier van die projecten is Wageningen UR betrokken.  Smart Wasting buigt zich over de afvalproblematiek van Amsterdam, Climadaptool ontwikkelt een app die de
klimaatproblematiek van de stad in kaart brengt en Industrial Symbiosis brengt de stroom van minerale bouwmaterialen in de stad in beeld. AMS draagt per project maximaal 25.000 euro bij, de helft van de totale projectkosten.