Nieuws - 10 oktober 2002

Burgemeester Geke Faber voelt zich vooral kwartiermaker

Burgemeester Geke Faber voelt zich vooral kwartiermaker

'Als het nodig is kan ik wel een paar knopen doorhakken'

In de politieke wereld van v??r 15 mei was ze staatssecretaris van landbouw, natuurbeheer en visserij. Vorige maand werd Geke Faber burgemeester van Wageningen. Faber had als bewindsvrouw niet het beleid over Wageningen UR in haar portefeuille, maar had wel veel contact met Wageningen. Daarvoor was ze burgemeester van Zeewolde, een jonge gemeente in Flevoland.

Faber, lid van de Partij van de Arbeid, is aangesteld als waarnemend burgemeester en dat betekent dat ze waarschijnlijk nog geen jaar burgemeester zal zijn, benadrukt ze zelf. Haar voorganger, Jaap Sala, was door de gemeenteraad te licht bevonden en trok daaruit zelf de conclusie op te stappen. De gemeenteraad wilde een burgemeester met meer bestuurlijke ervaring om het gemeentebestuur, die ook al net een nieuwe gemeentesecretaris had, op orde te brengen. Bovendien wilde de gemeenteraad een burgemeester met zwaarder profiel om de Kennisstad Wageningen ? gemeente, Wageningen UR en andere kennisintensieve bedrijven ? een nieuwe impuls te geven. Met Faber, een bestuurlijk zwaargewicht met kennis en contacten in de wereld van voedsel en groen, lijkt de gemeenteraad op haar wenken bediend te worden.

Wat waren uw eerste gedachten na de verkiezingen van 15 mei?

"De politieke veranderingen waren nogal dramatisch. Veel kiezers zullen daar nu spijt van hebben, maar dat is een ander verhaal. Ik heb eerlijk gezegd aanvankelijk gedacht om een tijdje rust te nemen. Een sabbatical om bijvoorbeeld weer eens wat meer te kunnen lezen. En om even te genieten van het leven. Toen werd me gevraagd om waarnemend burgemeester van Wageningen te worden en ik vind het leuk dat te gaan doen."

Kunt u al wat zeggen over uw plannen met de samenwerking tussen de gemeente en Wageningen UR?

"Ik zit hier nu drie weken, dus ik ben nog volop bezig met ori?nteren en kennismaken. Ik heb met de raad van bestuur van Wageningen UR gesproken, en vorige week ook met Cees Veerman, de vorige voorzitter. Ik ben voorzitter van de stichting Kennisstad Wageningen, en ik kan wel al zeggen dat die trein loopt. Het is zaak meer kennisintensieve bedrijven op het gebied van voedsel en groen hier naar toe te halen, en deels is dat al gebeurt. Die kunnen gebruik maken van de kennis die hier is, en andersom kunnen die bedrijven, deels grote concerns, ook bijdragen aan de kennisontwikkeling van Wageningen UR. Als je bedrijven hierheen wilt halen, moet je een goed vestigingsklimaat hebben. Wageningen heeft een leuk historisch centrum en een theater, wat heel bijzonder is voor een kleine stad."

Maar er moet ook huisvesting zijn voor nieuwe werknemers.

"Dat is inderdaad een belangrijk punt. Gelukkig is twee weken geleden door het college van gedeputeerde staten besloten dat Wageningen 780 nieuwe woningen kan gaan bouwen de komende jaren. Dat was een re?el knelpunt. Als je dergelijke knelpunten niet oplost dan heeft het geen zin om aan de andere kant zo hard te werken aan Wageningen Kennisstad."

Een ander punt is bereikbaarheid. Veel Wageningers zou het een lief ding waard zijn als het openbaar vervoer naar Ede zou verbeteren.

"Ik heb inmiddels ervaren dat je met het woord bereikbaarheid bestuurders, bedrijfsleven en waarschijnlijk Wageningers zelf in hun ziel treft. Er liggen veel idee?n, met name die hoogwaardige openbaar vervoer verbinding naar het station in Ede. Dat moet snel verder uitgewerkt worden op verschillende niveaus. Tussen de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal bestaat een samenwerkingsverband waarin goede afspraken gemaakt worden over welk soort bedrijven het best in welke gemeente gevestigd kunnen worden. Wageningen UR is daarin een hele grote factor, en in dat verband is ook uitgesproken dat voor verdere ontwikkeling een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding nodig is."

"Dan moet je zorgen dat het plan daarvoor in de streekplannen van zowel de provincie Gelderland als de provincie Utrecht komt te staan. Vervolgens moet je zorgen dat ook het rijk het wil, en dat daar ook geld vandaan komt voor zo'n verbinding. Want dat is het probleem, dit soort ambitieuze plannen kan een gemeente alleen niet doen. Er moet geld komen van provincie en rijk. Het werkconcept ervoor staat nu in de vijfde nota ruimtelijke ordening, maar die is niet door de Kamer aanvaard. Dus gaat de nieuwe minister daar opnieuw mee aan de gang. Ik denk dat het van groot belang is, en ook mogelijk is, ervoor te zorgen dat het plan overeind blijft. Maar ik benadruk nog maar eens: het is een illusie te denken dat die hoogwaardige verbinding er over een half jaar ligt."

Wageningen UR concentreert haar gebouwen op de Born en verlaat daarmee deels het centrum. Vooral Studium Generale maakt zich zorgen dat er daardoor minder leven in de stad en minder studenten bij haar activiteiten zullen zijn. Terecht?

"Het lijkt me overdreven. Als dingen lange tijd hetzelfde zijn en het wordt dan anders, dan denken mensen altijd dat het dan minder wordt. Dat is heel logisch. Maar ik denk echt dat er heel goed nagedacht is over die verandering. Er wordt nu enorm ge?nvesteerd om een fantastisch universiteitscomplex in Wageningen Noord neer te zetten. Bovendien verdwijnt Wageningen UR niet helemaal uit de stad, want het bestuurscentrum blijft hier. En laten we eerlijk zijn, die afstand naar de Born is ook weer niet zo groot, dus waar hebben we het over."

Naar Wageningse begrippen is dat best ver

"Ach, flauwekul. Dan moet Wageningen er maar even aan wennen dat dat helemaal niet ver is."

U bent staatssecretaris geweest. Is het voor u niet een stap terug om burgemeester van Wageningen te worden?

"Nee, ik vind het absoluut niet een stap terug, ik vind het leuk dit een tijd te doen. Er is mij heel nadrukkelijk gevraagd door de fractievoorzitters maar ook door de commissaris van de koningin om hier een paar zaken op een rij te zetten. Het woord kwartiermaker is letterlijk gevallen. Voor kwartiermaker heb je iemand nodig met bestuurlijke ervaring die ook een paar knopen kan doorhakken als dat nodig is. Daar voel ik me voor geroepen."

Joris Tielens