Nieuws - 27 maart 2014

Bunga bunga

Wat voorafging: Bianca heeft Willem-Jan gezoend om van een opdringerige jongen af te komen. Willem-Jan heeft echter gevoelens voor Bianca.

‘That Geert Wilders guy, unbelievable!’ riep Filippo uit. Hij hing lusteloos zappend op de bank voor de tv en was blijven hangen bij het nieuws, waar de PVV-voorman een verkiezingspraatje hield.
Willem-Jan keek verstoord op uit zijn Donald Duck. ‘Wow Filippo, I didn’t know you could understand Dutch’, zei hij lauwtjes.
‘I don’t,’ antwoordde Filippo terwijl hij rechtop ging zitten, duidelijk verlegen om een praatje. ‘Why do people believe him, he is ridiculous!’
Willem-Jan zuchtte. ‘Why do people believe Berlusconi, he is ridiculous!’
‘Yes, he is,’ lachte Filippo. ‘But he throws the best parties.’ Hij begon met zijn heupen quasi-sensueel te schuiven op de bank, zijn handen een onzichtbaar vrouwenlichaam omvattend, ondertussen ‘bunga bunga’ grommend.
Willem-Jan schoot ook in de lach.
‘Did you know,’ begon Filippo, al heupwiegend, ‘that Bianca has asked me to go to a party with her at KSV? I think she wants to bunga bunga with me.’ Hij knipoogde veelzeggend.
Abrupt hield Willem-Jan zijn mond. Hij voelde het bloed naar zijn wangen stijgen.
‘W-why would you think that?’
‘She said she’d be wearing a bikini. What girl would do that if she wasn’t interested?’
Filippo leek Willem-Jans benauwde gezicht niet op te merken en heupwiegde rustig door, alsof hij in gedachten al alleen met Bianca op de dansvloer stond. Of erger nog, alsof ze al samen in zijn bed lagen, bezweet, rozig van de drank, opgewonden van het tegen elkaar aanschuren de hele avond. Willem-Jans fantasie ging met hem op de loop. Wat moest Bianca met die spaghettivreter, ze had hém toch gezoend laatst? Dat betekende toch ook iets, ook al had ze sindsdien amper met hem gesproken? What the fuck dacht ze wel niet, dat ze… dat ze… Hij voelde een onredelijke boosheid opkomen.
‘What girl would do that?’ herhaalde Willem-Jan Filippo’s woorden. Er zat een boosheid in zijn stem die de Italiaan verbaasd deed opkijken. ‘A slut would do that. Bianca is a slut. She has chlamydia you know.’
Filippo keek hem geschrokken aan.
‘Dude…’ stamelde hij.

Willem-Jan zag dat Filippo niet naar hem keek, maar achter hem. Hij draaide zich om en zag Bianca in de deuropening staan, een ijzige blik in haar ogen.