Nieuws - 1 januari 1970

Buluitreiking nieuwe stijl is echt beter

Wageningers die recent zijn afgestudeerd, zijn tevreden met hun buluitreiking. Dat blijkt uit een enquête onder bijna tweehonderd oud-studenten die in juli en september dit jaar hun bul ophaalden.

In het verleden waren er regelmatig klachten over de buluitreikingen. De praatjes over de afstudeerders waren te technisch en onpersoonlijk, en de ceremonie duurde te lang. Begin dit jaar beloofden de examencommissies, verantwoordelijk voor de afstudeerplechtigheden, beterschap.
De eerste reacties op de buluitreiking nieuwe stijl in maart waren positief. Toch besloten de examencommissies het zekere voor het onzekere te nemen en een enquête te houden. Paul Berentsen, voorzitter van het overleg van de examencommissies: ‘Voor ons gevoel was het negatieve beeld uit het verleden gebaseerd op incidenten. Om goed weerwoord te kunnen geven aan deze kritiek, hebben we besloten toch eens wat gestructureerder te kijken naar het oordeel van de afstudeerders zelf.’
En dat oordeel is overwegend positief, al waren er twee studenten die te kennen gaven zo ontevreden te zijn met hun uitreiking dat ze de enquête niet wilden invullen. De meeste studenten gaven echter aan met een goed gevoel op de buluitreiking terug te kijken. Ook de eerder zo bekritiseerde praatjes kwamen goed uit de bus, al vonden studenten het soms jammer dat ze de informatie voor de praatjes zelf moesten aanleveren.
Berentsen hoopt ook dit punt te kunnen verbeteren. ‘Met ingang van de volgende uitreiking krijgen we vooraf iets gedetailleerdere informatie van studentenadministratie. Daarmee kunnen we gerichter zoeken naar mensen die de studenten kennen en uit eigen ervaring kunnen putten.’
Een ander punt dat uit de enquête naar voren kwam is het ontbreken van een borrel na afloop. Berentsen: ‘Door het beperkte aantal uitreikdagen zijn de sessies kort achter elkaar gepland . We hebben er soms wel vier op een dag. Dat maakt het moeilijk om na afloop nog een borrel in de aula te organiseren. Maar dit is een kritiekpunt waar ze zeker nog mee bezig zijn.’
De examencommissies willen de enquête in het vervolg twee keer per jaar gaan houden. / JH