Nieuws - 26 oktober 2016

Bult director van Marine Research

tekst:
Albert Sikkema

De raad van bestuur heeft Tammo Bult deze week benoemd tot director van Wageningen Marine Research, voorheen Imares. Bult was al directeur, maar krijgt nu duidelijker bevoegdheden. Zijn benoeming past in de reorganisatie en herpositionering van het instituut.

Bult is zeer blij, want zijn benoeming was zeker geen gelopen koers. Hij kwam na een open procedure, waaraan ook externe kandidaten deelnamen, zeer overtuigend als beste kandidaat uit de bus, meldt de raad van bestuur.

Tot voor kort rapporteerde Bult aan directeur Martin Scholten van de Animal Sciences Group. Als director rapporteert hij aan de raad van bestuur. Zijn takenpakket omvat de dagelijkse leiding van het instituut, de marktpositionering en de bedrijfsvoering. Zodra de lopende reorganisatie en herpositionering is afgerond wil de raad van bestuur Wageningen Marine Research onderbrengen bij de Animal Sciences Group. De medezeggenschap betwijfelt of dat de beste keuze is, maar Bult is sterk voorstander van aanhaken bij ASG. ‘Dat heeft met Livestock Research en Bioveterinary Research al twee sterke merken met een eigen gezicht.’

Lees ook: