Wetenschap - 17 mei 2001

Buitenshuis

Buitenshuis

De vertoning van de nazipropagandafilm 'Ich klage an' bij een college aan geneeskundestudenten heeft opschudding veroorzaakt op de Erasmus Universiteit Rotterdam. De film verbeeldt de euthanasiepraktijk in nazi-Duitsland. De EO vertoonde fragmenten van de bijeenkomst in het actualiteitenprogramma 2 Vandaag. In het Parool en de Volkskrant is de EO daarop beschuldigd van het maken van een vergelijking tussen nazi-praktijken en de nieuwe Nederlandse euthanasiewetgeving. De docente verdedigt de vertoning van de film door te zeggen dat zij vooral de verschillen wilde benadrukken. "De overeenkomsten naar voren halen is volstrekt zinloos. Je kunt ook zeggen dat Hitler van zijn hond hield en wegen heeft aangelegd." De docente neemt het op voor de EO: "Ik vind ook niet dat de EO in de uitzending vergelijkingen heeft gezocht."

Een frauderende student uit Groningen heeft clementie gevraagd. De student accountancy, die eerder tentamenbriefjes vervalste, werd in 1999 gepakt bij het vervalsen van de uitdraai van het Groningse studievoortgangssysteem. Hij wilde zo een extra examenmogelijkheid in de wacht slepen, maar liep voor de tweede keer tegen de lamp en kreeg een schorsing van een jaar. Toen de student zich in september wilde inschrijven om te kunnen afstuderen, kreeg hij te horen dat hij zijn straf eerst moest uitzitten. De raadsman van de student betoogde voor een beroepscommissie dat de student erg hard was aangepakt. Een docent had gedreigd dat hij er persoonlijk voor zou zorgen dat de frauderende student nooit aan de slag zou komen als accountant.

De Katholieke Universiteit Brabant gaat het ministerie van onderwijs vragen om meer geld. De universiteit is erg in trek bij studenten. In vijf jaar tijd is het studentenaantal verdubbeld. De universiteit krijgt echter nauwelijks extra budget omdat dit wordt vastgesteld op basis van het aantal uitgereikte diploma's.

De faculteit economie en bedrijfskunde van de Universiteit Maastricht onderzoekt grootschalige fraude met mobiele telefoons. Studenten zouden elkaar tijdens examens SMS'jes sturen met de juiste antwoorden. De faculteit overweegt een jammer aan te schaffen die het telefoonverkeer verstoort. De mobiele fraude werkt als volgt: een student trekt zich terug op de wc en stuurt een bericht met de antwoorden. De ontvanger trekt zich even later terug op de wc om de antwoorden te bekijken. Er zijn nog geen studenten gepakt, wel hebben er twee een berisping gekregen omdat ze te lang op de wc zaten.

Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam geen demonstraties voor milieuvriendelijke kantines, ze hebben daar al biologische melk in het assortiment. De restauratieve dienst vindt het wel jammer dat veel medewerkers en studenten de biomelk laten staan. Een meer dan levensgrote opblaaskoe van leverancier Campina Melkunie moest de medewerkers en studenten bekeren. Zonder veel resultaat, de melkconsumptie veranderde nauwelijks na de tour. | K.V.