Nieuws - 28 februari 2002

Buitenshuis

AMSTERDAM - De VU heeft een discussieavond over globalisering en terrorisme verboden. 'Deskundigen binnen de VU' vertelden collegevoorzitter Wim Noomen dat de sprekers op de avond 'een eenzijdig geluid zouden laten horen'. De avond was georganiseerd door de International League of People's Struggle. Die voert leuzen als 'Zeg Nee tegen de Agressie van de VS tegen het Afghaanse Volk'. (Ad Valvas)

UTRECHT - De leden van de raad van Universiteit Utrecht zijn de eenmansfractie 'Bekeert U' spuugzat en hebben een motie tegen raadslid Chris Ytsma ingediend. De raadsleden ergeren zich aan de talloze moties, voorstellen en amendementen die de christenfundamentalist indient, zonder dat hij zich bij vooroverleg of commissievergaderingen laat zien. Volgens het raadslid is de motie echter 'een schending van artikel 1 van de grondwet'. (U-Blad)

LEIDEN - Allochtone studenten in Leiden gruwen van positieve discriminatie. Dat bleek tijdens een discussiebijeenkomst over de behoeften van de groeiende groep allochtonen aan de universiteit. Een voorstel om de allochtonen wegens een veronderstelde taalachterstand meer tentamentijd te geven, werd door de studenten rigoureus van tafel geveegd. "Dergelijk zieligheidsbeleid werkt tegen ons", aldus een Turkse student. Ook het voorkeur geven aan allochtonen tijdens sollicitatieprocedures voor docenten kan de goedkeuring van de studenten niet wegdragen. (Mare)

TILBURG - De KUB ruziet over het geven van colleges in het Engels. De anglofanaten geven buitenstaanders zo het signaal dat de Nederlandse taal en cultuur niets voorstelt, schrijft hoogleraar Nederlands Ludo Beheydt in een ingezonden stuk in de Tilburgse universiteitskrant. Hans Broekhuis, universitair docent grammatica, is het daar niet mee eens. "Het Engels is de dominante taal in de wetenschap. We zullen ons moeten aanpassen. Period." (Univers)

EINDHOVEN - Pogingen van Eindhovense studenten om hun voortuin op te sieren, hebben de woede gewekt van de plaatselijke monumentencommissie. De studenten hadden een betonnen paal in hun tuin gezet, die rood geverfd en daar vervolgens 'Studentenhuis Lucky Luik' op geschilderd. "Een grove inbreuk op de zorgvuldige architectonische opzet van deze traditionele woonwijk", oordeelde de commissie. De studenten hebben hun obelisk inmiddels weggehaald. "Wij zijn de lulligste niet", lieten ze weten. (Cursor) | W.K.