Nieuws - 7 februari 2002

Buitenshuis

UTRECHT - Jarenlange bezuinigingen op het onderwijs hebben hun effect niet gemist. De taalvaardigheid van de student is niet meer wat het geweest is. Utrechtse studenten hebben volgens hun vertegenwoordigers in de universiteitsraad zelfs moeite om hun eigen naam correct te spellen. Studentleden van de raad beklaagden zich bij het college van bestuur over de moeizame inlogprocedure in het computernetwerk. "Studenten moeten namelijk hun volledige naam invoeren en daarbij maak je snel fouten." Rector Kardux reageerde stomverbaasd en vroeg om hem alleen serieuze problemen voor te leggen. Studente Linda Nekeman deed nog een laatste poging hem te overtuigen: "Sommige studenten hebben vrij lange voornamen. Dat moet u niet onderschatten." (U-blad)

VELP - Ook de hogeschool Larenstein in Velp verwacht de komst van Chinese studenten. Volgend jaar beginnen er zo'n zeventig aan een BSc-opleiding. Docente Monique Vossebeld bezocht de Velpse Chinezen en bracht de cultuurverschillen met Nederland in kaart. Vossebeld wil dat de Velpse kantine volgend jaar rijst met stokjes gaat aanbieden en magnetrons gaat installeren waarin studenten hun meegenomen maaltijd warm kunnen maken. De Chinezen zijn namelijk gewend drie maal daags warm te eten. Voldoende huisvesting zal geen probleem zijn. In China wonen studenten met zijn zessen op ??n kamer. (Larenstein Nieuws)

GRONINGEN - De Groningse theologiestudent Johan Meijer onderzocht waarom Psalm 23 - 'De Heer is mijn herder' - al eeuwen een hit is in christelijke kring. Volgens Meijer heeft de psalm zijn succes te danken aan eenvoudig taalgebruik en mooie beelden van vergezichten, grazige weiden en stille wateren. Meijer sloot zijn onderzoek af met een concert met verschillende varianten van de hitpsalm. "Ik was ontroerd, maar daar had ik geen tijd voor want ik praatte de versjes aan elkaar. Iedereen vond het prachtig." (UK)

DELFT - Drie vwo'ers hebben zich al ingeschreven voor de opleiding Technische materiaalwetenschappen in Delft. De drie hebben pech, want de opleiding is inmiddels opgeheven. De TU besloot pas laat het Bachelorsgedeelte van de opleiding te schrappen. Technische materiaalwetenschappen staat daardoor nog steeds in de folders. (Delta)